Šobrīd tev jābūt labam un stipram

Šo brīdi, ko cilvēce piedzīvo, var uztvert kā portālu vai caurumu. Lēmumu – iekrist tajā vai iziet tam cauri, pieņemat jūs. Ja jūs nenožēlosiet grēkus un pavadīsiet 24 stundas dienā, klausoties ziņas, zaudējot enerģiju, visu laiku uztraucoties un esot pesimismā, jūs iekritīsiet tajā caurumā.

Bet ja jūs izmantosiet visas iespējas paskatīties uz sevi, pārdomāsiet savu dzīvi un nāvi, parūpēsieties par sevi un citiem, jūs šķērsosiet portālu.

Parūpējieties par savām mājām un par savu ķermeni. Savienojieties arī ar savu garīgo māju ķermeņa vidū – tas viss ir sinonīms. Tas ir kā teikt to pašu. Kad tu rūpējies par vienu, tu rūpējies arī par visu pārējo.

Nepazaudējiet šīs krīzes garīgo dimensiju, sajūtiet sevī šo ērgļa aspektu, kurš no augšas redz veselumu un redz plašāk. Šajā krīzē ir gan sociāls pieprasījums, gan garīgs. Tie abi iet roku rokā. Bez sociālās dimensijas mēs iekrītam fanātismā. Bet bez garīgās dimensijas mēs iekrītam pesimismā un jēgas trūkumā.

Jūs bijāt gatavi pārdzīvot šo krīzi. Paņemiet savu instrumentu kasti un izmantojiet visus, savā rīcībā esošos rīkus. Uzziniet par par Dienvidamerikas pamatiedzīvotāju un Āfrikas tautu pretestību – mēs vienmēr esam un turpinām tikt izskausti.

Bet mēs joprojām nepārstājam dejot, dziedāt, dedzināt ugunskurus un priecāties.

Nejūtaties vainīgi, ja jūs jūtaties laimīgi šajā sarežģītajā laikā. Jūs nevarat nekādi palīdzēt citiem, ja jums trūkst enerģijas un jūs jūtaties skumjš. Šobrīd no Visuma izplūst daudz labas enerģijas. Un tieši caur prieku cilvēks pretojas.

Arī tad, kad vētra pāries, jums būs ļoti liela nozīme jaunās pasaules rekonstrukcijā. Šobrīd tev jābūt labam un stipram. Un nav cita ceļa, kā saglabāt skaistu, gaišu un priecīgu vibrāciju. Tam nav nekāda sakara ar atsvešinātību. Tā ir pretošanās stratēģija. Šamanismā ir pārejas rituāls, saukts par vīzijas meklējumiem. Tu pavadi dažas dienas viens pats mežā – bez ūdens, bez ēdiena, bez aizsardzības. Izejot cauri šim portālam, tu iegūsti jaunu pasaules redzējumu, jo esi sastapies ar savām bailēm un savām grūtībām.

Tas ir tas, kas šobrīd no tevis tiek prasīts. Kādu pasauli tu vēlies sev uzbūvēt? Šobrīd tas, ko tu vari priekš sevis darīt ir: saglabāt mieru vētras laikā. Saglabā mieru un lūdzies. Katru dienu. Izveido rutīnu, lai satiktos ar garīgumu – katru dienu. Labas lietas vairojas, jo tas, ko tu radi šobrīd, ir vissvarīgāk. Un dejo, dziedi, pretojies – caur mākslu, prieku, ticību un mīlestību.

~Ziņa no Baltā ērgļa, Hopi~
Tulkojums: Awakened femininity

PAR STIPRAJIEM

Stipros nemīl – viņi nav ērti. Viņus nevar kontrolēt un vadīt.
Viņi dzird sevi, zin, kā cienīgi ir un nav gatavi no tā atteikties.
Viņos ir enkuri, ar kuriem tie spēcīgi turas pie vēlmes dzīvot bez netīrības un būt laimīgi par spīti visam.
Viņiem ir stipras saknes, kuras nevar izraut vai sagraut. Kā nevar sagraut viņu dzīves principus, pašcieņu, morāli un ticību sev.
Stiprie spēj izturēt jebkuru patiesību, Likteņa triecienus, spīdzināšanu ar nodevību un savu emociju vētru.
Viņi nebaidās sāpju, jo ejot caur savu sirds karu un pāri personīgās elles līnijām, ir iemācījušies pārvērst brūces viedumā un baudīt dzīvi, sirdī saglabājot skaistumu un maigumu.
Stiprie neklīst pa svešiem ceļiem un netirgojas ar laimi, nelūdzas mīlestību – bet, ja Dievs viņiem to sūta, pieņem kā milzīgu dāvanu un nekad nenodod to, ko mīl.
Dzīvo godīgi, rīkojas pēc sirdsapziņas, nelielās ar savu dzīves stāstu un nemāca citiem dzīvot, tikai piedāvā arī citiem padziļināt un attīstīt sevi.
Nes savu nesamo, nenoveļot to uz citu pleciem, atbild par pateikto un izdarīto, neuzveļot vainu citiem, gūstot mācību no kļūdām – tukšas nožēlas vietā stiprajiem raksturīgi izdarīt pareizos secinājumus.
Viņi zin, ko izvēlās – tos nevar ne saliekt, ne pakļaut, ne uzspiest tiem kaut ko pret viņu gribu un vēlmēm. Nekad un nekādos apstākļos.
Un vēl viņi prot aiziet. Stiprie prot aiziet vienreiz un uz visiem laikiem. Nepārbaudi, cik stipras ir viņu jūtas, raksturs, pacietība – pats salūzīsi.

© Ļiļa Rus
Tulkoja: Ginta Filia Solis