SAVAS DZIMTAS MELNĀ AVS

Ģimenes tā sauktās ′′melnās avis′′,.. patiesībā ir dzimtas koka atbrīvošanas ceļu meklētāji…

Tie koka locekļi, kuri neatbilst Ģimenes sistēmas noteikumiem vai tradīcijām,.. tie, kuri bērnībā nemitīgi meklēja iespēju revolucionēt,… kritizētie, tiesātie un pat noraidītie,.. tie, parasti,.. ir aicinājuši atbrīvot dzimtas koku no atkārtotas vēstures, kas traucē veselām paaudzēm…

′′Melnās avis”,.. tās, kuras nepielāgojas, tās, kuras kliedz dumpinieciski,.. katrā ģimenes sistēmā ieņem fundamentālu lomu, tās saremontē, detoksē un izveido jaunu, plaukstošu zaru dzimtas kokā…

Pateicoties šiem biedriem, mūsu koki atjauno savas saknes,.. viņu dumpis ir auglīga zeme,.. viņu trakums ir ūdens, kas baro,.. viņu spītība ir jauns gaiss,.. viņu kaislība ir uguns, kas no jauna aizdedzina senču sirdis …

Neskaitāmas apspiestas vēlmes,.. nepiepildīti sapņi,.. nerealizēti mūsu senču talanti, manifestējas ar to “melno avju” sacelšanos, kuras tiecas to visu realizēt…,.. kurš ienesīs jaunus ziedus mūsu kokā, ja ne viņi..??… kurš gan radīs jaunus zarus..??

Bez viņiem,.. to senču nerealizētie sapņi, kuri paaudzēs tur dzimtas koku,.. nomirtu, apglabāti zem savām saknēm..Lai neviens neliek tev šaubīties,.. vēro savu ′′dīvainību′′ kā visdārgāko ziedu no tava koka..

Tu esi visu savu senču sapnis…

Berts Hellingers