Manai Dzimtenei

Pats svarīgākais ir atcerēties, ka ir pamatvērtības, bez kurām dzīvi nevar sakārtot. Un tā īsteni laimīgs bez šīm vērtībām nevar kļūt.

Tā ir mīlestība uz Dievu, mīlestība uz ģimeni, mīlestība uz savu zemi, savu valsti, mīlestība uz cilvēkiem, kas ir ap mums.

Nesen braucu uz Tērveti. Ja Tu zinātu, cik tas ceļš ir skaists! Cik sakopti lauki, cik skaista daba, cik sirsnīgi cilvēki! Un tas viss tik daudzām, senām atmiņām saistīts.
Atceros – kādreiz bērnībā braucām uz Svēti ciemos pie radiem, vēl braucām uz Zaļenieku pusi; tētis vienmēr stāstīja par savām bērnības un jaunības gaitām. Tur viņš dzīvojis savā bērnībā, tur gājis skolā, tur uz pirmajām ballēm. Un pati Tērvete tik skaistām atmiņām pielieta, tur esmu bijusi tik daudzos dažādos savas dzīves posmos. Gan lielās māsas kāzu dienā, gan mazās māsas bērnības svētkos, gan vecāku kāzu jubilejā, gan vienkārši kādā skaistā ģimenes izbraukumā.

Vai citas zemes skaistums varētu man sniegt šo bezgalīgo mīlestību un skaisto atmiņu piepildīto sajūtu?
Protams, ir patīkami aizbraukt un apskatīties pasauli, bet tik labi ir pēc tam atgriezties mājās, kur visam ir daudz dziļāka jēga, daudz stiprākas saknes un daudz piepildītāka šodiena.

Kāpēc?
Tāpēc, ka šeit ir mūsu saknes. Šeit ir dzīvojuši mūsu senči. Arī viņiem bijuši savi sapņi, savi ideāli un mīlestība, kā rezultātā radāmies mēs.
Un galu galā, kad mēs vēl bijām tikai dvēseles un gatavojāmies iemiesoties uz Zemes, jau tad mēs izraudzījāmies kontinentu, valsti, ģimeni, kurā dzīvot un iziet savas dzīves mācības.

Un, ja reiz izdarījām tādu izvēli, tad nevajag sevi vairs nodot.

Ja mēs paši sevi nododam, tad vienmēr atradīsies kāds, kurš nodos mūs. Viss darbojas kā bumerangs. Visums tikai atspoguļo to, kas ir mūsos.

Ja redzēsi, cik skaista un bagāta ir Tava zeme, tad tieši tā arī būs. Ja redzēsi, cik skaista un bagāta esi Tu, tieši tā arī būs.

Lai tā būtu, ir jābūt labiem pamatiem – mīlestībai uz saviem vecākiem, ģimeni, bērniem. Mīlestībai un lepnumam par savu zemi.
Vienkārši Mīlestībai.

Inese Prisjolkova “Ieelpo laimi un mīlestību”

Daudz Laimes, Latvija, Tavos svētkos!