Kā ģimenē attīstīt mīlestību?

spogulis4

Nākotne pieder brīviem cilvēkiem. Brīvs cilvēks ir tāds, kurš neizliekas par to, kas viņš patiesībā nav. Ja tu esi izveidojis ģimeni, tad nemēģini savā partnerī neko mainīt, ļauj viņam būt pašam un arī pats dzīvo atbilstoši savai būtībai, nemēģinot citiem izpatikt.

Kad mīlestība nāk no tevis, tu to nemeklē, jo tev vairs nav bailes būt vienam, jo tevī ir mīlestība ar kuru tu dalies, kas neļauj izjust vientulības izjūtu. Ja tavas attiecības ir egoisma pilnas un tu gaidi, ka tavs partneris darīs tevi laimīgu, tas nenotiks.

Ja partnerim ir problēmas, tas nenozīmē, ka tev tās ir jāuzņemas, jo tad jūs abi būsiet nelaimīgi. Svarīgi ir atbalstīt partneri ar savu mīlestību. Tu vari sadziedēt tikai savu pusi. Partnerim pašam jāsadziedē sava puse.

Lai mainītu attiecības ar citiem, ir jāsāk ar sevi. Attiecību veidošanā svarīga ir empātija, ieklausīšanās otrā cilvēkā, apziņa, ka otrs nav tavs īpašums, spēja pieņemt otru tādu, kāds viņš ir. Ja mēs otru cilvēku neuztveram pareizi, jo nelūkojamies uz partneri ar sirds acīm, attiecības var izveidoties neveiksmīgas. Raudzīšanās uz partneri ar sirds acīm nozīmē ieraudzīt to, kas ārēji nav redzams. Īpaši vīrieši slēpj savas jūtas. Tāpēc gudra ir tā sieviete, kas spēj redzēt sava vīra jūtas, neprasot mīlestības apliecinājumus, bet pati ir mīlestības devēja, kas negaida neko pretim.

Lai attīstītu mīlestību ģimenē, vispirms ir jāiemācās mīlēt sevi. Daudzi pārprot šos vārdus, kļūstot par egoistiem, kas domā tikai par savām iegribām. Mīlēt sevi nozīmē dzīvot atbilstoši savai būtībai, kļūstot par brīvu cilvēku. Daudzi brīvību pārprot, nerēķinoties ar tuvākajiem. Ja cilvēks nerēķinās ar citiem un dzīvo atbilstoši tikai savām vēlmēm, tad viņš kļūst par egoistu. Dzīvošana atbilstoši savai būtībai un atbilstoši savām vēlmēm nav viens un tas pats. Cilvēka būtība ir viņa sirds. Cilvēka vēlmes ir viņa prāts. Ja tu dzīvo atbilstoši savai sirdij, tu nebūsi egoists, jo sirds tev neļaus kļūt par egoistu, jo sirdī mājo Dievs, kas ir mīlestība. Ja tu dzīvo atbilstoši savām vēlmēm, tad tu pat nemanīsi kā tevī attīstās egoisms, bet kur ir egoisms, tur nav mīlestības.

Lai iemācītos mīlēt sevi, vispirms jāsāk ar sava ķermeņa iemīlēšanu. Visgrūtāk mums ir iemīlēt savu ķermeni, jo mūsu prātā valda stereotipi par to, kādam tam jāizskatās. Lai būtu laimīgs, ir pilnībā jāpieņem savs ķermenis. Lai ko teiktu prāts, tu esi skaists. Tā tas ir. Tu esi skaists! Skaistumu ārpus sevis iespējams novērtēt vienīgi tad, kad jūti skaistumu, kas mīt tevī. Kad no tevis plūst mīlestība, tu esi skaists.

Mīlestībai ir dažādi izpausmes aspekti. Aplūkosim svarīgākos.

Mīlestības izpausmes aspekts – mīlestības apliecinājuma vārdi: komplimenti, atzinība, iedrošinājums, kā arī laipni, pazemīgi un lūdzoši vārdi.

Dzirdot apliecinājuma vārdus, mēs gribam par tiem atlīdzināt ar to pašu. Nevis pieprasīt, lai saka, ka mani mīl, bet pašam apliecināt savas jūtas ar vārdiem. Mīlestības mērķis nav dabūt, ko vēlies, bet gan darīt kaut ko otra labsajūtai. Iedrošinājuma vārdi mums palīdz pārvarēt grūtības vai rada interesi par kaut ko jaunu. Iedrošinājumam nepieciešama empātija un spēja raudzīties uz pasauli no laulātā perspektīvas. Mīlestība lūdz, nevis pieprasa, tāpēc kaut ko lūdzot savam laulātajam, tu apstiprini viņa vai viņas vērtību un spējas.

💗Mīlestības izpausmes aspekts – kopā pavadīts laiks.
Kvalitatīvi pavadīts laiks ir nedalīta uzmanība partnerim, kas ir tuvība ar partneri, nevis tuvums. Sarunas laikā būtiski ir saglabāt acu kontaktu, kad tavs partneris runā. Klausoties savā partnerī, nenodarbojies ar blakus lietām.

💗Mīlestības izpausmes aspekts – dāvanas.
Dāvanas ir vizuāli mīlestības simboli. Ja partneris no tevis pieprasa dāvanas, tad tā nav mīlestība, bet gan aprēķins. Ja dāvināt kaut ko savam partnerim, tad dariet to no sirds, neraizējoties par dāvanas cenu un kvalitāti. Paša darinātās dāvanas ir vismīļākās un izstaro vislielāko mīlestības enerģiju. Dārgas dāvanas apliecina tavu bagātību, bet ne mīlestību, jo mīlestība neprasa tērēt naudu.

💗Mīlestības izpausmes aspekts – izpatikšana ar darbu.
Dariet labus darbus tikai tad, ja tas pašam sagādā prieku, tad nebūs vilšanās brīdī, kad partneris jūsu labo gribu uztvers kā normu. Jēzus Kristus nomazgāja kājas saviem mācekļiem nevis tāpēc, lai mācekļi viņu mīlētu, bet tāpēc, ka viņš tos mīlēja.

💗Mīlestības izpausmes aspekts – pieskāriens.
Sadošanās rokās, skūpstīšanās un apskaušanās, kā arī intīmās attiecības ir veidi, kā paust partnerim mīlestību. Daži seksuālās baudas uzskata par zemiskām un garīgā ceļa gājējam necienīgām, bet tā tas nav. Divu ķermeņu fiziska saskarsme ir svēts akts, jo tas vienlaikus rada enerģiju, mīlestību un gaismu. Ja tas tiek darīts tikai baudas gūšanas nolūkā, tad svētums tiek iznīcināts, tāpēc arī partneri pēc baudas gūšanas reti kad paliek kopā, lai izveidotu ģimeni, jo starp viņiem nav jūtu.

💗Mīlestības izpausmes aspekts – attieksme pret partneri.
Attieksme ir noteicošā, kas rada partnerī priekšstatu par to, ko partneris jūt pret viņu. Lai jūsu laulība būtu laimīga, ir svarīgi, lai jūsu attieksme pret partneri būtu laipna, pacietīga, pieklājīga, pazemīga, dāsna, godīga, mīļa, cieņas un līdzjūtības pilna u.tml.

💗Mīlestības izpausmes aspekts – piedošana.
Ja vēlies būt mīlošs cilvēks, tad tev ir jāiemācās piedot. Mums ir jāpiedod gan dzīves visdziļākie sāpinājumi, gan sīki pārkāpumi, jo nevienas pozitīvas attiecības nevar ilgstoši pastāvēt bez piedošanas. Piedošana, kas plūst no visas sirds, pārvērš nelaimīgu pagātni laimīgā nākotnē.

💗Mīlestības izpausmes aspekts – pateicība.
Novērtējiet un priecājieties par to, kas jums ir dots. Esiet pateicīgi Dievam par visu, kas jums ir dots. Būdami pateicīgi, jūs izvairīsities no situācijas, ka jums kaut ko atņem.

Galvenie mīlestības iznīcinātāji ir aizvainojumi, vēlmes, gaidas, nosacījumi un egoisms. Lai jūs atvērtu sirdi mīlestībai, jums tā ir jāatbrīvo no visa, kas to apgrūtina – no mīlestības iznīcinātājiem, kā arī nemiera, ienaida, dusmām, skaudības un citām negatīvajām īpašībām. Domās nomazgājiet savu sirdi, atbrīvojot no visiem netīrumiem, kuri uzkrājušies gadsimtu laikā. Kļūstiet kā Saule, dāvājiet Gaismu un Mīlestību citiem. Katru dienu vairojiet mīlestības jūtas savā sirdī!

Lai vairotu mīlestības jūtas savā sirdī, domās atrodiet tēlu, pret kuru spējat izjust mīlestību un domājiet par to pēc iespējas biežāk.

Mīlestībai ir jābūt brīvai, nedrīkst mēģināt mainīt tās dabu. Ja mīli kādu, ļauj, lai viņš ir brīvs! Dod, neko negaidot pretī! Sniedz padomu, bet neuzstāj! Lūdz, bet nepieprasi! Vienkārši mīli, mīli un vēlreiz mīli…

Autore: Elvita Rudzāte
www.domatajs.lv

Dzīvot ar mīlestību

milesanas23

❤ Kas ir mīlestība? Mīlestība ir Dievišķā enerģija. Tā ir katrā cilvēkā, bet ne visi to jūt, jo to sāk just tikai cilvēki, kas iet apzinātu garīgās attīstības ceļu jeb atgriežas ticībā pie Dieva. Mīlēt nozīmē saprast un sajust Dievišķumu visās dzīvajās būtnēs. Tas nav vienkārši pieaugušajiem, bet bērni spēj priecāties par katru kukainīti, kuru ierauga uz ceļa. Kur vēlāk pieaugušajiem pazūd šī dabiskā mīlestība? Prāts ir tas, kas liek pieaugušajiem mainīt vērtības. Bērnam nav jādomā par materiālo labklājību, bet pieaugušiem ikdienas rūpes nomāc mīlestību. Tāpēc rodas jautājums, kā ikdienā dzīvot ar mīlestību?

💚 Mēs esam nākuši iemiesojumā, lai augtu garā jeb paplašinātu apziņas līmeni, bet tas ir iespējams tikai tad, ja pārvaram grūtības. Savukārt problēmsituāciju laikā, kad rodas dusmas vai citi stresi, mīlestība pazūd. Tāpēc ļoti svarīgi ir mācīties sevī neuzņemt dusmas, bailes un citus stresus, bet tas izdodas tikai tiem, kas apzināti iet garīgās attīstības ceļu, mācoties izprast dzīvi.

Piemēram, neviens šajā laikā nevar apgalvot, ka nesaslims ar koronavīrusu, jo neviens nezina no kura stūra tas var uzglūnēt. Taču dzīvot bailēs no šīs slimības arī nedrīkst. Ticīgi cilvēki paļaujas uz Dieva gribu, jo zina, ka bez Viņa atļaujas neviens nesaslims. Ja Dievs gribēs, lai cilvēks iziet cauri šādam pārbaudījumam, tad cilvēks pieņems Dieva gribu ar pazemību. Tāpēc ticīgiem cilvēkiem visas grūtās dzīves situācijas ir vieglāk pārvarēt, jo viņi izprot, to nozīmi viņu garīgajā attīstībā.

💙 Cilvēkam, kurš vēlas sākt dzīvot ar mīlestību, nepieciešams sākt darīt labus darbus sabiedrības un visas dzīvās radības labā. Tad, kad viņš nodarbosies ar labdarību, un neko par savu paveikto negaidīs pretim (pat ne paldies), tad viņš iepazīs jūtas, kuras sauc par mīlestību un laimi. Tad viņš sapratīs tos cilvēkus, kas vienkārši saka, ka jūtas laimīgi.

💛 Kas ir svarīgāks par mīlestību? Kāds varbūt minēs veselību, bet veselība ir saistīta ar mīlestības jūtām. Ja cilvēks jūtas mīlēts un pats mīl, tad viņš nav norūpējies par veselību pat, ja ar to ir problēmas. Daudziem svētiem cilvēkiem bija smagas veselības problēmas, bet viņi jutās laimīgi un spēja mīlēt visus bez nosacījumiem. Mīlestība ir Dievs. Tāpēc nav nekā svarīgāka par mīlestību. Ar mīlestību ir iespējams pārvarēt visas dzīves grūtības. Kā teicis dzejnieks Imants Ziedonis: “Bez mīlestības maizi negriež nazis ass.”

Kāpēc nauda un manta ir mazāk svarīga nekā mīlestība? Tāpēc, ka bez mantas un naudas cilvēks spēj dzīvot, ja viņā ir mīlestība, bet bez mīlestības cilvēks iet bojā jeb kļūst par dzīvu mironi. Nauda un manta nespēj dot mīlestību, bet mīlestība dod spēku, lai cilvēks varētu nopelnīt naudu un nopirkt mantu.

Kā sākt, nodzīvot un pabeigt dienu ar mīlestību? Kad no rīta pamosties, tad pateicies Dievam, ka Viņš tev devis vēl vienu dienu izaugsmei. Ar mīlestību veic rīta tualeti, ar mīlestības domām pagatavo brokastis un sāc darbu, esot pateicībā, ka vari strādāt. Darot darbu ar mīlestību, arī darbs veicas labāk un vakarā nogurums ir patīkams. Ejot gulēt, atkal pateicies Dievam par nodzīvoto dienu un gūto pieredzi. Pat, ja diena nav bijusi veiksmīga, nepieciešams pateikties par neveiksmēm, jo tās ir tikai skolotāji, no kuriem kaut kas jāmācās.

Ļoti svarīgi ikviena darba laikā domāt pozitīvas domas. Ja tomēr piemeklē negatīvas domas, tad jautāt viņām – ko tu gribi man iemācīt? Brīdī, kad koncentrēsies uz negatīvās situācijas mācību, negatīvā doma transformēsies un tevī vairs nebūs negatīvas izjūtas, jo tu sapratīsi, ka negatīvā situācija tev ir nepieciešama, lai augtu garā.

Darot labus darbus pievērs uzmanību, vai gaidi pateicību un novērtējumu? Ja gaidi, tad tas nozīmē, ka neesi sapratis Dievišķo Došanas-ņemšanas likumu – es dodu, lai dotu, nevis, lai saņemtu. Ļoti svarīgi dot, negaidot neko pretim. Ja gaidi atzinību, tad tu neesi devis ar mīlestību. Piemēram, skolotāja, kas mīl savu darbu, negaida audzēkņu vai to vecāku novērtējumu, jo viņa ir laimīga tikai no tā, ka viņai ir iespēja strādāt ar bērniem un palīdzēt bērniem kļūt labākiem. Bērni to jūt un mīl savu skolotāju.

Kā tu uztver situāciju, ja tavu mīlestību nepamana vai nenovērtē? Ja esi apvainojies, tad tas liecina, ka vēl neesi iemācījies kļūt par devēju jeb dot neko negaidot pretim.

Ko tu dari, ja kāds tev nodara pāri ar vārdiem vai rīcību? Ja tu izproti no šīs situācijas savu mācību un piedod, tad tevī nepazudīs mīlestība. Ja tu apvainosies, tad mīlestība paslēpsies.

Pievērs uzmanību, ko tu un kā mīli? Pavēro savas mīlestības jūtas no malas. Pavēro, vai tās nav savtīgas? Īsta mīlestība ir brīvība. Savtīga mīlestība ir važas.

Pavēro sevi, kā tu jūties klusumā? Vai un kas tevi uztrauc klusumā? Kur tu vari izjust klusumu? Kā tev patīk dabas piedāvātais klusums?

Klusums ir brīdis, kad visvieglāk izjust sevī mīlestību. Taču daudzus biedē klusums. Klusums biedē tikai tos, kas bēg no problēmām un savām neapgūtajām mācībām. Tie, kuri vēlas no problēmām mācīties, tiem klusums ir nepieciešams, lai iedziļinātos sevī, izprastu savas neapgūtās mācības un atvērtos mīlestībai. Pastāv pat klusuma garīgās prakses jeb retrīti, kas patīk gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lai cik skaļi ir ārpasaulē, ja tevī būs iekšējs klusums, ko sauc par iekšēju mieru, tu spēsi izjust mīlestību pret visu kas radīts. Bet, lai sasniegtu iekšēju miera stāvokli, nepieciešams dzīvot saskaņā ar savu Sirdsapziņu jeb darīt visu saskaņā ar Dievišķajiem likumiem. Lai dzīvotu saskaņā ar Sirdsapziņu, tev ir jābūt patiesam. Tātad, lai ikdienā spētu dzīvot ar mīlestību, tev ir jābūt patiesam, jārīkojas saskaņā ar savu Sirdsapziņu un jāpateicas par visu, ko Dievs tev dod, arī grūtībām. Dzīvojot pateicībā, tu jutīsi ik brīdi mīlestību. Domājot par netaisnību, mīlestība no tevis aizbēgs. Tāpēc atceries, ka viss, kas ar tevi notiek, ir absolūti taisnīgi un tev nepieciešams, lai tu attīstītos un izjustu pret visu radīto mīlestību.

Autore: Elvita Rudzāte

www.domatajs.lv/
www.dzivotpecsirdsapzinas.lv/
www.sirdsapzinasskola.lv/
www.sokratatautskola.lv/