Katrā pieredzē ir apslēpti dārgumi

izvele1

Nenosodi citu cilvēku izvēli. Neskaud veiksmi un nenožēlo neveiksmi, jo tu nezini, kas Dvēseles mērogos ir veiksme un, kas – neveiksme. Neko nesauc par nelaimi, ne arī priecīgu notikumu, kamēr nebūsi liecinieks tam, kā tā tiks realizēta. Vai kāda nāve ir katastrofa, ja tā glābj tūkstošiem dzīvības? Un vai dzīve ir priecīgs notikums, ja tā nenes neko citu, kā tikai ciešanas? Taču, pat tad tev nevajag par to izdarīt savus spriedumus: lai vienmēr tev ir savs viedoklis, un tu atļauj citiem cilvēkiem palikt pie saviem viedokļiem.

Tas nenozīmē, ka tev ir jāignorē saucieni pēc palīdzības, tāpat kā savas Dvēseles centieni mainīt apstākļus un notikumus. Tas nozīmē izvairīties no spriedumiem un stereotipiem, kamēr tu dari to, ko dari, lai ko tu arī darītu. Jo ikviens notikums ir dāvana un katrā pieredzē ir apslēpti dārgumi.
Nīls Donalds Volšs “Sarunas ar Dievu”
Ilustrācija: Shiloh Sophia McCloud
Tulkoja: Ginta FS