Staigāt pa Zemi, bet domāt kā Dievam!

Var teikt, ka šobrīd cilvēce piedzīvo Evolūcijas Vektora pārmaiņu periodu – Horizontālā Evolūcija transformējas Vertikālajā. Ko tas nozīmē?

Gadsimtiem ilgi cilvēce  apguva fizisko plānu, pētīja blīvo matēriju, apguva prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas lai izdzīvotu uz Zemes, tātad paplašināja savas iespējas, savu apziņu horizontālajā, zemes virzienā. Un tikai pēdējos gadsimtos cilvēkos pieauga interese par garīgo dzīves pusi.

Šobrīd šim procesam ir eksponenciāls raksturs un tas atspoguļo Evolūcijas Vektoru – no Horizontālā uz Vertikālo. Šo vektoru grafiskais krustpunkts veido labi zināmo zemes ceļa simbolu – KRUSTU, kas arī izsaka šī vektora izmaiņu evolucionāro priekšnoteikumu.
Šobrīd strauji pieaug no zemes miega atmodušos cilveku skaits, kuri aktivi uzsākuši savus garīgos meklējumus. Šī procesa veiksmīga attīstība prasa ievērojamas pūles, jo ir svarīgi apgūt noteiktas zināšanas, kā arī izprast savus jaunos smalkos priekšstatus, kas sāk izpausties, ejot garīgo ceļu.
Tieši šajā posmā katrs cilvēks, parasti neapzināti, izdara svarīgāko evolucionāro izvēli – vai nu paliek Horizontālajā zemes evolūcijā vai nostājas uz Vertikālā Evolūcijas ceļa, vienlaikus mainot savu iekšējo evolūcijas vektoru.

Kā tas izpaužas cilvēka dzīvē?
Ja uz zemes evolūciju orientētā cilvēka apziņas fokuss ir vērsts uz āru, tad garīgās evolūcijas ceļu uzsācis cilvēks arvien vairāk vērš uzmanību uz iekšpusi. Un tāda savas apziņas koncentrēšana uz iekšējo stāvokli un jaunām sava organisma uztverēm, sajūtām šobrīd ir ārkārtīgi svarīga. Ir jāiemācās mijiedarboties ar savu ķermeni: vērsieties pie konkrētiem saviem orgāniem un ķermeņa sistēmām, pat pie šūnām – tiem visiem ir pašiem sava apziņa un tie būs tikai priecīgi par tādu kopīgo radošo procesu.

Un, ko pats cilvēks?
Rezultātā viņš gūs milzīgu prieku no tāda kopīga radošā procesa un daudz mazākas problēmas savā dzīvē, jo laiks viņa vēlmju piepildījumam samazināsies līdz minimumam un tam tiks patērēts daudz mazāk dzīvības spēku kā iepriekš.
Pamēģiniet un jums izdosies! Es par to nešaubos. Jums katram ir jūsu Patiesais Augstākais Es. Aiciniet Viņu jums palīdzēt kļūt par reālu Dieva daļiņu, un tad jūs spēsiet sajust sevi kā zemes-debesu ķermeni! Un tad jūs savienosiet Zemi un Debesis – staigāsiet pa Zemi, bet domāsiet kā Dievi!
Veiksmi mums visiem!

© Copyright: Valentīna Mironova 2020
Avots: https://proza.ru/2020/12/08/1855
Tulkoja: Ginta Filia Solis