Dzīv ir skaista, kad tu tajā esi

Izgaršot dzīvi. Skatienā iepazīt bezgalību.
Nejaušas satikšanās, notikumi – pavisam ne nejauši.

Neplānot, bet sekot. Iekšējam impulsam un sajūtām. Prāts ir spējīgs konstruēt, bet tikai balstoties uz pieredzi.
Jaunais un nezināmais tiek apgūts uzticoties. Uzticoties iekšējiem impulsiem, dzīvai interesei un saviem soļiem. Tieši tā notiek iziešana ārpus ierastajām maģistrālēm.

Paplašināšanās caur uzticēšanos, pateicību un dzīvu interesi. Uz jaunajām maģistrālēm notiek tieši tās tikšanās un notikumi, kuriem esi gatavs.
Ieraudzīt, iepazīt, atpazīt, atbildēt uz notiekošo. Izejot no iekšējā atbalsta, pašvērtības, dzīvas intereses un prieka.

Dzīve ir dažāda. Tā ir skaista. Kad tu tajā esi.​​​​​​​ Kad mēs tajā esam.

Anna Gusak
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Ieelpa, izelpa, šeit, tagad

Var skatīties sienā. Uzgriezt pasaulei muguru. Baidoties ieraudzīt to, kas patiesībā ir. Baidoties ieraudzīt sevi šai pasaulē. Baidoties ieraudzīt sevi kā pasaules daļu. Baidoties ieraudzīt to, ka tu arī esi šī pasaule.

Sienā skatīties ir drošāk, daudz saprotamāk. Var uz tās uzzīmēt savu kino. Ir stabilitātes un paredzamības ilūzija, sajūta, ka tu kontrolē notiekošo.

Taču patiesībā nekādas sienas nav. Tā ir ilūzija. Ilūzija, kurā tu norobežojies no pasaules. No sevis. Tāda, kāds esi. Īsts. Dzīvs.

Pagriezties ar seju pret pasauli.
Pagriezties pret sevi. Pret savu spēku. Savu īstumu.
Klātbūtne.
Tagadnē.
Šeit. Tagad.
Ieelpa. Izelpa.
Es esmu.

Anna Gusak
Foto: Marlene Leppänen
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Tas, kas nenotika

Ir viegli pateikties par to, kas izdevās un sanāca. Daudz grūtāk skatīties uz to, kas neizdevās un nesanāca. Un būt par to pateicīgam.

Tas, kur tu šobrīd atrodies, ir tavas pagātnes rīcības rezultāts. Tavas darbības un bezdarbības.

Tu esi tāds, kāds esi. Pateicoties visam, kam esi cauri izgājis. Kur sanāca un kur nesanāca. 

Katrā jaunā posmā, atskatoties atpakaļ, arvien skaidrāks kļūst tas, kāpēc notika tieši tā. Un tas bija pareizi. Kad mācība izieta, secinājumi izdarīti, atliek vien pateikties. Par to, kas bija. Un to, kas nebija. Un to, kur sanāca un to, kur nesanāca.

Un rodas skaidrība un atbildība par sevi un savu ceļu. Jo “sanāca vai nesanāca”, bet tas ir mans ceļš, mani soļi, manas darbības. Un rezultāti. Arī mani.

Ielāgojot šo pieredzi, rodas spēks kustēties tālāk.

Ar pateicību. Visam, kas bija un visam, kā nebija.
Un, noteikti – sev.

Anna Gusak
Foto: Lucas Mendes
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Kamēr

Kamēr tev nav veselīgas attiecības pašam ar sevi, tu nespēsi izveidot veselīgas attiecības ar citiem.

Kamēr tev nav mīlestības pret sevi – tev citiem nav ko dot. Nedodot sev, tu sevi iztukšo. Un tad visas uz ārpusi vērstās darbības būs nevis aiz mīlestības, bet – trūkuma. Mīlestības vietā jebkas, tikai ne mīlestība.

Kamēr nav atbalsta sevī – tu kritīsi neveselīgās attiecības ar citiem. Visdažādākajās variācijās. Un no tā sevi izvilkt būs, ai, cik smagi.

Kamēr tu neizveidosi iekšējo atbalstu, kamēr nepabarosi sevi ar mīlestību, kamēr nedosi sev beznosacījuma pieņemšanu un atzīšanu, tu centīsies visu to ātrast ārpasaulē! Bet neviens nespēs tev dot to, kā nav tevī sev pašam.

Kamēr iekšā ir tukšums, kamēr nav atklāta pieeja savam iekšējam avotam, tu ne ar ko citu nevari remdēt savas slāpes.

Visi risinājumi ir iekšpusē. Viss ir tevī! Un meklēt un izrakt visu to, ko tu meklē, vajag sevī, ne ārpusē.

Ārpasaule ir piesaistīta iekšpasaulei. Tikai tā.

Anna Gusak
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Ceļš pie sava SPĒKA

Ceļš pie sava Spēka vienmēr ir stāsts par tikšanos ar saviem iekšējiem “drakoniem”.
Ar visu to, kas pašrocīgi radīts. To vai citu apstākļu iespaidā. Laužoties cauri savu ierobežojumu, izkropļojumu, aizliegumu, ilūziju džungļiem, kustēties arvien tuvāk savam Spēkam. Arvien tuvāk Avotam. Arvien tuvāk Sev.
Izplūst kā palojošai upei.Atcerēties sevi, savu Spēku, savu varenību, savu neierobežoto plašumu.

Drosme, atbildība, godīgums, pašcieņa, pašvērtējums – tie ir tie dārgakmeņi, kurus nāksies izrakt ceļā pie sevis. Lai atklātu sevī atbalstu. Lai stingri stāvētu uz savām kājām. Lai arī kādas vētras apkārt plosītos.

Noturība un stabilitāte. Sevis jušana, sevis dzirdēšana. Savu vēlmju, savu vajadzību. Atļauja sev. Dzīvot, mīlēt, radīt, izpausties un BŪT.

Būt savā dzīvē. Būt savas dzīves centrā un sava visuma centrā. Būt pieaugušam, nobriedušam. Būt radītājam. Būt formai, caur kuru izpaužas Spēks.
Un būt Spēkam. Sākotnējam. Īstam. Dzīvam.
Skanēt. Vibrēt. Radīt. Mīlēt. Būt.

Es ESMU.

Anna Gusak
Foto: Dario Fernandez Ruz
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Mīlestība un iespējas ir bezgalīgas

Ikviena krīze ir saskaršanās ar to, ka tā kā agrāk bija, tagad vairs nevar. Ir nepieciešams kaut ko mainīt. Skatīties būtībā. Kas nedarbojas. Un kā tagad būt – pa jaunam.

Tas ir ielūgums uz pārmaiņām. Uzaicinājums mainīties. Iet jaunajā. Vēl nezināmos ūdeņos. Ceļojums aiz robežām. Aiz ierastajiem uzskatiem par sevi un savām iespējām. Tuvāk sava iekšējā potenciāla atklāšanai. Tā būs satikšanās ar sevi. Jaunā dziļumā.

Tas ir ielūgums sākt skanēt savādāk.

Iet dziļāk.

Sirdī. Mīlestībā.

Pārstāt sev melot. Pārstāt cīnīties ar sevi. Pārstāt lauzt un postīt sevi un savu pasauli.

Sākt labāk klausīties un dzirdēt sevi. Savas vajadzības. Ieskatīties savās sāpēs. Iet sevis dziedināšanā. Arvien dziļāk un dziļāk.

Potenciāls ir bezgalīgs. Spēks ir bezgalīgs. Taču bez Mīlestības tam visam nav jēgas.

Radīt pa jaunam. Skanēt pa jaunam.

Īsti. No būtības. No sirds. No Mīlestības. No pašvērtības. No cieņas. No viegluma un prieka.

Iespējas ir bezgalīgas. Mīlestība ir bezgalīga.

Anna Gusak
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Tieši šobrīd

Kad pa īstam tu atlaid to, kas jāatlaiž, rodas tukšuma sajūta. Taču tieši no šīs sajūtas pakāpeniski sāk atvērties kaut kas pavisam jauns. Kaut kas daudz lielāks. Tas, ko pagaidām prāts vēl nespēj aptvert. Jo prāts taču var balstīties tikai uz to pieredzi, kura jau ir bijusi.

Atveras un izaug kaut kas jauns, dzīvs, skaists, īsts.

Kad jāsāk iet desmitajā klasē, bet tu vēl joprojām esi iekrampējies pirmās klases solā un baidies nolikt malā ābeci. Taču tu jau no tā esi izaudzis!

Atlaižot to, no kā esi jau izaudzis, tu saņem daudz vairāk. To, ko pagaidām pat nespēj iedomāties.

Dzīvu, skaistu, īstu un tādu, kas der tev tieši šobrīd. 

Anna Gusak
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Izdzīvojām kā varējām

Vadīju kādu sesiju, man parādījās slānis, kurā bija savijušās vairākas tēmas. Gan par pašcieņu, par naudu/resursiem un attiecībām.

Izstāstīšu, jo redzu daudz līdzīgu likteņu.

Daudzu paaudžu gaitā sievietes ir saskārušās ar vienu un to pašu, mainījušās ir tikai dekorācijas.

Lai izdzīvotu, sieviete uz altāra lika savu dzīvi. Lai saņemtu resursus izdzīvošanai, pati kļuva par preci. Dažādu apstākļu dēļ. Precējās ar to, kuru nemīlēja, bija konkubīne, kurtizāne utt.

Saņēma resursus dzīvei un atdeva sevi, savu pašcieņu, savu dzīvi. Loti augsta cena. Izdzīvoja kā prata.

Šī ķēdīte velkas no dzīves uz dzīvi, mainās tikai sižeti un dekorācijas.

No šejienes tad arī izriet neapzinātais naids pret vīriešiem, sevis pazaudēšana, savas pašcieņas zaudēšana un samierināšanās ar kaut ko ne savu.

Par laimi šajā dzīvē mums tiek dotas iespējas savākt sevi pa gabaliņam, atgriezt sev savu pašcieņu, savu spēku, pārstāt ienīst vīriešus un sākt tos mīlēt, izmainīt savu mijiedarbošanos ar resursiem/naudu. Būvēt savu dzīvi no Mīlestības un cieņas. Ne tāpēc, lai izdzīvotu, bet tāpēc, lai dzīvotu.

Anna Gusak
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Visam vajadzīga Mīlestība

Bailes doties savā dziļumā, savā dziedināšanā ļoti bieži tiek maskētas ar laika trūkumu, resursiem un citiem prāta izgudrotiem faktoriem un citām aizsardzībām, kas izskatās pēc “apstākļiem”.

Bailes ieraudzīt to, ka iekšpasaulē ir kaut kas ne tāds, kaut kas neglīts, kroplīgs, kaut kas, par ko jākaunas.

Katram no mums ir milzīgs daudzums dažādas pieredzes. Ceļš no dzīves dzīvē ir bijis gana ērkšķains. Un bagāžā ir tik daudz kā visa. Taču tieši tagad tas viss vēlas tikt ieraudzīts, attīrīts un izdziedināts.

Katra cilvēka iekšējais skaistums vēlas izpausties un ieskanēties pilnībā.

Nav neglītā. Ir skaistais, kas bija izkropļots, kas tiecas pēc tā, lai to saudzīgi attīrītu un izdziedinātu. Viss, uz ko bail skatīties – ir skaistais, kas nav saņēmis pietiekami daudz Mīlestības un tāpēc tam vajadzīgs vēl vairāk Mīlestības.

Skaistums vēlas izpausties. Tas vēlas skanēt visā pilnībā. Mīlestībā.

Anna Gusak
Foto: John Cahil Rom
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Iekšienē ir vesela pasaule

Visi tiecas pēc labākā. Taču šis labākais noteikti atnāk, izmainot iekšējo. Caur tikšanos ar savām iekšējām sāpēm un nesaskaņām, caur to, kas palicis neieraudzīts. Caur iekšējo ierobežojumu atcelšanu un savu rakstura īpašību slīpēšanu.

Atnākot šajā pasaulē, mums jau ir kaut kādi sākotnējie dotumi. Ko tālāk ar tiem darīt, tā ir katra paša izvēle. Gribi dzīvot labākā pasaulē – skaties sevī. Kas tavā iekšpasaulē tev nepatīk. Kur neplūst Mīlestība. Kur nobloķēti resursi. Kur nav ticības sev. Kur nav uzticēšanās sev, Dievam, pasaulei, citiem cilvēkiem.

Cīņa par ārējo ir tikai tāpēc, ka notiek cīņa sevī. Dzīšanās pec ārējiem resursiem notiek tikai tāpēc, ka nobloķēti un nepieejami ir iekšējie resursi.

Iekšienē taču ir viss. Vesela pasaule.

Kamēr iekšpasaulē nav vienotības – visapkārt notiek cīņa.

Anna Gusak
Tulkoja: Ginta Filia Solis