IZGLĀBT PAŠCIEŅU UN DVĒSELI

Reiz kāds jauns cilvēks uz ielas ieraudzīja savu skolotāju, kurš viņu mācīja jaunākajās klasēs.
Viņš piegāja pie vecā vīra un jautāja:
– Vai jūs mani atceraties? Es biju jūsu skolnieks.
– Jā, es tevi atceros no trešās klases. Ar ko tu šobrīd nodarbojies?
– Es esmu pasniedzējs.
– Kas tevi pamudināja izdarīt šādu izvēli?
– Tas bijāt jūs, skolotāj!
– Kādā veidā es tevi iedvesmoju izvēlēties šo profesiju?
– Man arī sagribējās, lai man būtu savi skolnieki.
– Kā izpaudās šī mana ietekme?
– Vai tad jūs neatceraties? Ļaujiet, es jums atgādināšu.

Reiz mans klasesbiedrs ieradās skolā ar ļoti skaistu pulksteni uz rokas. To viņam bija uzdāvinājuši vecāki. Viņš noņēma šo pulksteni un ielika rakstāmgalda atvilknē. Es vienmēr biju sapņojis par tādu pulksteni. Nenoturējos un nolēmu to paņemt. Pēc kāda brīža šis klasesbiedrs raudot piegāja pie jums un sūdzējas par zādzību. Jūs pārlaidāt skatienu pār klasi un teicāt: “Tas, kurš paņēma zēna pulksteni, esi tik labs un atdod to viņam”. Man bija ļoti liels kauns, taču es ļoti negribēju šķirties no šī pulksteņa, tāpēc neatzinos.

Jūs devāties pie durvīm, aizslēdzāt tās un likāt mums nostāties vienā rindā. Tad brīdinājāt: “Man būs jāpārbauda jūsu kabatas, tikai ar vienu noteikumu, ka jūs aizvērsiet acis”.

Mēs paklausījām un tajā brīdī es sajutu, ka tas ir visapkaunojošākais mirklis manā neilgajā mūžā.
Jūs gājāt no skolnieka pie nākamā, no kabatas uz kabatu. Kad izņēmāt pulkstei no manas kabatas, jūs turpinājāt kustēties līdz rindas galam. Pēc tam teicāt: “Bērni, viss kārtībā. Varat atvērt acis un atgriezties savos solos”.

Jūs atdevāt pulksteni tā īpašniekam un vairs nekad nepieminējāt šo incidentu.

Tad, lūk, tajā dienā jūs izglābāt manu godu, cieņu un manu dvēseli. Jūs nenosaucāt mani par zagli, meli un sliktu bērnu. Jūs pat necentāties ar mani pārrunāt šo gadījumu. Ar laiku es sapratu, kāpēc. Tāpēc, ka jūs kā patiess skolotājs nevēlējāties aptraipīt jauna cilvēka pašcieņu. Tāpēc es arī kļuvu par pedagogu. 

Abi apklusa šī stāsta iespaidoti. Pēc tam jaunais pedagogs jautāja:
– Ja reiz jūs mani šodien atcerējāties, vai neatcerējāties mani šajā epizodē?
Vecais skolotājs atbildēja:
– Patiesībā es arī kabatas pārmeklēju ar aizvērtām acīm.(с)

Avots: Счастливый психолог
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Cilvēka sūtība

sutiba
Katrs no mums šeit, uz Zemes atnāk ar savu sūtību. Un mēs paši, vēl pirms savas iemiesošanās, nolemjam, kas mums šeit jāizdara. Gars iedod šim mērķim visus vajadzīgos instrumentus. Tie ir mūsu talanti, spējas un mūsu īpašības, kas nepieciešami vienai vai citai darbībai. Kad cilvēks nokļūst tajā vietā, kas viņam paredzēta, viņš “trāpa šajā nišā” kā atslēga slēdzenē.
Katrs cilvēks ideāli atbilst savai nišai. Kad atrodaties savā vietā – jums izdodas viss. Jums nenākas sevi lauzt un pārtaisīt. Jums nenākas cīnīties un lauzties aizslēgtās durvīs, jums ir labi, komfortabli un mierīgi. Tāds ir viens no Visuma likumiem.
Ja jūsu ceļā nepārtraukti ir kādi šķēršļi, tātad, iespējams, jūs atrodaties vietā, kur jums nevajadzētu atrasties. Šādā brīdī vajadzētu apstāties, nomierināties un paskatīties apkārt, iespējams, jūsu īstais ceļš ir kaut kur tepat blakus. Kad nokļūsiet uz tā, sajutīsiet prieku un mieru un nedienas beigsies.
Var šķist, ka tādā lietu kārtībā ir kāda stingra nolemtība. Tad, kā ir ar brīvo gribu? «Kāpēc gan mēs nevaram nodarboties ar to, ko vēlamies, bet esam spiesti sekot savai sūtībai?» – jautā cilvēki.
Jūs vienkārši esat aizmirsuši, ka vēl pirms dzimšanas paši esat izvēlējušies savu sūtību, savu ceļu. Jūs tieši to izvēlējāties, kā to ceļu, kas vislabāk jums der, un, kas atnesīs jums vairāk prieka, komforta, labklājības, veiksmes un visa tā, kas jums ir svarīgs un vajadzīgs.
Cilvēks, kurš dzird savas Dvēseles balsi, nenovirzīsies no sava ceļa, jo viņa intuīcija nekļūdīgi pateiks, kurš tas ir. Cilvēks, kurš sevi ciena un mīl, nevēlēsies iet pa svešu ceļu, kas var atnest tikai sāpes un vilšanos, viņš zin, ka laime ir tikai savā ceļā.
Un tomēr, visbiežāk cilvēki ne uzreiz saprot savu sūtību un tāpēc aizklīst no sava ceļa. Dvēseles balsi ļoti bieži nomāc sociumā valodošie uzstādījumi un stereotipi, par to, kas ir labi un, kas – ne tik labi… Un cilvēki kļūst nelaimīgi. Visu dzīvi tie pilda kāda cita priekšstatus un piepilda svešus mērķus, un nesaprot, ka velti tērē savus dzīvības spēkus, savu enerģiju. Un to darot, neievēro, ka īstais ceļš ir tepat blakus.
Taču nekad nav par vēlu sākt iet pa pareizo ceļu. Iemācieties sajust sevi. Klausīties sava intuīcijā. Tikai uz sava ceļa ir iespējams būt laimīgam, dzīvot labklājībā, atklāt savas patiesās spējas un realizēt savu potenciālu. Jūs pat nespējat iedomāties, cik daudz jums ir iespēju!
Tikai savā ceļā jūs varēsiet izdarīt ļoti daudz laba sev, cilvēkiem un Zemei kopumā. Un tad, kad atveras patiesās radošuma iespējas, jūs kļūstiet par patieso savas dzīves radītāju.
Vārdu kodi intuīcijas pastiprināšanai
  • Es ļoti labi dzirdu savu ieksējo balsi, kas tiešā veidā savieno mani ar augstākās gudrības un zināšanu avotu.
  • Mana intuīcija vienmēr sniedz man pareizās atbildes, kas ļauj man pieņemt tikai pareizos lēmumus.
  • Es varu redzēt apslēpto jēgu un visu notikumu un parādību cēloņus, un tāpēc varu izdarīt pareizos secinājumus no notikušā, un paredzēt nākamo dienu.
  • Es labi pazīstu sevi, savas labās un sliktās īpašības, un es pieņemu sevi tādu, kads esmu un tāpēc zinu, uz ko esmu spējīgs, un vienmēr varu atrast savu pareizo ceļu.
  • Manī ir neizsīkstošs vieduma avots, es ieklausos tajā un saprotu, ka dvēseles dziļumos manī ir zināšanas par visu, kas bija, ir un būs, un atbildes uz visiem jautājumiem. Un tāpēc man nav par ko raizēties un nav, no kā baidīties. Mana iekšējā gudrība vienmēr ved mani pareizā virzienā, saudzē un aizsargā mani.
Kāpēc talanti ne vienmēr realizējas uzreiz?
Pirmais uzdevums, ar kuru cilvēks atnāk uz Zemes ir savas dvēseles pilnveidošana.
Ja šajā jomā cilvēkam jāizdara  ļoti daudz, uz kādu laiku tā var kļūt par viņa galveno sūtību.
Šajā laikā viņš var just, ka talanti ir, bet tie ne uzreiz realizējas – uzreiz neatveras īstās durvis, cilvēks sitas kā ar galvu sienā, cenšoties parvarēt šķēršļus. Parasti šajā laikā vairums no mums domā:: «Es taču skaidri zinu, ka esmu talantīgs. Es skaidri zinu, ka tā ir mana sūtība. Kāpēc man neizdodas neko tajā sasniegt un šos talantus realizēt?»
Var būt tā, ka, pirms realizēt savus talantus, cilvēkam sevī ļoti daudz kas ir jāmaina. kamēr dvēsele nav pietiekami pilnveidojusies, šī realizācija varētu kaitēt pašam cilvēkam. Kamēr dvēsele pilnveidojas, jums ļaus darīt tikai to, kas nāks dvēselei par labu.
Ja cilvēks ir talantīgs, bet cieš no lepnības, vai arī neieredz citus, viņam var būt noslēgta pieeja sava talanta realizācijai. Jo, ja gadījumā viņš realizēs savu talantu, kļūs slavens un bagāts, viņa lepnība tikai augs. Un tas nodarīs kaitējumu dvēselei.
Un tāpēc cilvēkam tiek noslēgtas viņa talanta realizācijas iespējas, lai tas pievērstos tajā brīdī daudz svarīgākam uzdevumam – savu trūkumu novēršanai, savas dvēseles pilveidošanai.
Ļoti bieži notiek tā, ka cilvēkam nepieciešamas ciešanas tāpēc, lai viņš kļūtu labāks. Cilvēks, kurš iepazinis ciešanas, visdrīzāk kļūs līdzcietīgāks, pazemīgāks, piedodošāks, labestīgāks un saprotošāks pret citiem. Un tajā brīdī viņam atvērsies viņa realizācijas ceļš, viņa sūtība.
Ja vēl pagaidām jums neizdodas realizēt savu talantu, esiet mierīgi, koncentrējaties uz to, kas šobrīd jums ir svarīgi garīgas izaugsmes ceļā. Augstākie spēki parūpēsies par to, lai šajā dzīves etapā jūs varētu saņemt visus nepieciešamos līdzekļus izdzīvošanai.
Jūsu Eņģeļi ir ieinteresēti tajā, lai jūs mācītos, saņemtu jaunas zināšanas un īpašības. Tie jums palīdzēs apmācību procesā un parūpēsies, lai jūs neciestu trūkumu un nebūtu diskomfortā. Un, ja jūs cienīgi iziesiet šo dzīves skolu, uzticoties un paļaujoties, jums atvērsies durvis uz patiesu sevis atklāšanu.

 

Tulkoja: Ginta FS

Elizabete Gilberta. Četras svarīgas lietas!

muza-darbs

Aizraušanās

Darbs

Aicinājums

Mūža darbs

Ļoti bieži cilvēki jauc šos jēdzienus. Tie nekrustojas. Pievērsiet uzmanību šim faktam. Katrs no tiem kalpo lieliskam mērķim. Un tagad es izstāstīšu, kā es saprotu to atšķirības, un kā man tas palīdz dzīvē.

Aizraušanās

Pats vārds norāda uz vieglumu un atslābinātību. Ir taču tik patīkami ar kaut ko aizrauties! Atslēgties no visa pārējā un aizrauties tieši ar to.

Tu vari atrast jaunu aizraušanos, pilnībā nodoties tai un iepriekšējo pamest novārtā. Tā neapvainosies. Manā ģimenē katram ir bijušas kādas aizraušanās: vecmāmiņa auda paklājiņus, vectētiņš darināja rotas no sudraba karotēm. Pirms pāris gadiem es veidoju dārzu, tagad dziedu un gleznoju.

Aizraušanos no visa pārējā tu atšķirsi pēc noskaņojuma. Tas būs viegls un rāms. Te nav napoleona plānu. Tev vienkārši patīk un tu dari. Tu vari pat pelnīt naudu ar savu aizraušanos – taču tas nav obligāti. Aizraušanās ir vajadzīgas, lai mēs atcerētos par to, ka dzīvē ir vēl kaut kas, bez efektivitātes, ienākumiem un vētrainas attīstības.

Darbs

Bez airaušanās var iztikt. Iztikt bez darba nav iespējams. Protams, var izrādīties, ka esi bagāts mantinieks, tev var būt bagāti radi… taču es tomēr domāju, ka darbs vienalga ir vajadzīgs.

Darbs dod pārliecību par sevi un iespēju lepoties ar sevi. Darbs parāda to, ka tu spēj parūpēties par sevi.

Man vienmēr ir bijis darbs, dažkārt – pat divi. Pat pēc trešās grāmatas publicēšanas, es turpināju strādāt. Es nevēlējos savai iedvesmai uzkraut atbildību par dzīvokļa un rēķinu apmaksu.

Daudzi radošas dabas cilvēki pretojas darbam. Ar mani tā nekad nav bijis. Darbs vienmēr ir mani stiprinājis, vienmēr ir devis pārliecību par sevi un brīvību. Man bija patīkami zināt, ka es varu balstīties uz saviem spēkiem. Man nebūs jābadojas pat tad, ja mūza mani pametīs.

Darbam ir tiesības nebūt pārāk aizraujošam. Tas var būt pat garlaicīgs. Pat apnicīgs. Tava intelektuālā līmeņa necienīgs.

Darbam nav jābaro tava dvēsele! Godīgi! Es esmu darījusi daudzus darbus. Tas nav svarīgi.

Nav obligati jāmīl savs darbs. Bet obligāti ir jānāk un jādara tas, kas jādara, atbildīgi un ar cieņu. Protams, ja tev no darba paliek slikti, to vajag mainīt, taču nekrīti filosofēšanā.

Darbs tevi baro, baro tavu ģimeni. Tas ļauj tev nopirkt vajadzīgās lietas. Pateicoties darbam, tu vari iekrāt naudu kaut kam ļoti svarīgam un vajadzīgam, vari samaksāt dzīvokli. Saraksts ir ļoti garš.

Neviens darbs nav pazemojošs, ja tas ļauj apmierināt tavas fiziskās vajadzības. Mēs dzīvojam materiālā pasaulē.

Mani tracina tas, ka cilvēki atrod pieklājīgu darbu un pēc tam šausta sevi par to, ka tajā nav viņu dzīves jēgas. kaunina sevi par to. Pārtrauciet to darīt!

Starp tevi un tavu amatu un darbavietu nevar likt vienlīdzības zīmi. Ej darbā, saņem savu algu – un visu pārējo dzīvi dari to, ko vēlies. Darbs nav tieši saistīts ar dzīves jēgu. Starp darbu un dzīvi nevar likt vienlīdzības zīmi. Ir svarīgi to saprast. Jo ir vēl kas…

Aicinājums

Tas ir pavisam kas cits! Darbu mēs darām par naudu, punkts.

Aicinājums – tas ir tas, ko mēs būvējam visu mūžu, ieliekot tajā spēkus, enerģiju, kaisli, neatlaidību. Tā ir karjera plašā nozīmē. Tas ir ceļš pa kuru mēs ejam apzināti.

Nav obligati mīlēt savu darbu. Taču aicinājumam, ja reiz to izvēlēsies, būs vajadzīga emocionālā piesaiste.

Aicinājums ir tas, kurā ir vērts investēt. Aicinājumu baro ambīcijas, stratēģija un motivācija. Aicinājums – tā ir tava saikne ar pasauli.

Agrāk man bija darbi, bet tagad esmu noformulējusi savu aicinājumu. Lūk tas ir: AUTORS! Profesionāla rakstniece. Tagad es no daudziem variantiem izvēlos tieši to, kas tuvina mani manam aicinājumam. Es tajā ielieku sevi.

Kā rakstniece, es veidoju attiecības ar izdevniecībām, pieturos pie apsolītajiem nodošanas termiņiem, sniedzu intervijas, piekrītu publiskām uzstāšanās reizēm. Pievēršu uzmanību tam, ko saka kritiķi, pievēršu uzmanību grāmatu pārdošanas apjomiem un lasītāju atsauksmēm. Saudzīgi un ar mīlestību atdodu savu uzmanību savam aicinājumam, jo savādāk, tas aizgriezīsies no manis.

Starp citu, bez aicinājuma var iztikt. Nav nekā briesmīga, ja tu ej uz darbu un vēlāk baudi savu aizraušanos. Tāpat, zināt par savu mūža darbu, bet iztikt bez aicinājuma.

Aicinājums ir apzināta izvēle. Taču, ja esi izdarījis savu izvēli, būs tajā jāiegulda spēks un jāveic kādas noteiktas darbības. Pretējā gadījumā šis ceļš izrādīsies nogurdinošs un bezjēdzīgs.

Aicinājums ir ļoti svarīga mana mūža daļa. Taču – ne pati galvenā. Tāpēc, ka ir vēl kas…

Mūža darbs (ДЕЛО ЖИЗНИ)

Aicinājums ir publisks process. Tā ir tava saikne ar pasauli. Bet tavs mūža darbs ir personīga tēma.

Tā ir saikne ar Dievu, ar Visumu, ar kaut ko lielāku, kā tu pats. Tas ir sirds sauciens. Tavs augstākais dzīves uzdevums (предназначение).

Aicinājums ir atkarīgs no apkārtējiem cilvēkiem. Mūža darbs ir atkarīgs tikai no tevis.

Var nomainīt aicinājumu, bet nevar neieraudzīt mūža darbu.

Rakstniecība bija mans mūža darbs vēl ilgi, pirms es izvēlējos aicinājumu – kļūt par profesionālu rakstnieci. Rakstniecība uz visiem laikiem paliks mans mūža darbs, pat tad, ja manas grāmatas cilvēki pārstas lasīt, pat tad, ja bankrotēs visas pasaules izdevniecības. Tas ir ļoti svarīgs process, un es sen esmu vienojusies ar sevi, ka ik dienu noteiktu laiku veltīšu tai. Pat tad, ja no tā nekas nesanāks…

Ja es uzskatu, ka rakstniecība ir mans aicinājums, man ir ļoti svarīgi, ko par to domā mani lasītāji. Bet tad, kad es domāju, ka rakstniecība ir mans mūža darbs, man ir pilnīgi vienalga.

Es rakstu tāpēc, ka tas ir vajadzīgs personīgi man.

Mūža darbs var nenest naudu, un tajā pat laikā, tam var būt ārkārtīgi dziļa jēga. Mūža darbs nav saistīts ne ar karjeru, ne statusu. Daudzi cilvēki ir centušies uzbūvēt savu karjeru uz sava mūža darba, un sagrāvuši šo darbu (labs piemērs ir Eimija Vainhausa).

Ja mans aicinājums sāks negatīvi ietekmēt manu mūža darbu,  es pametīšu aicinājumu un atradīšu sev darbu.

Bet es neatteikšos no sava mūža darba.

Mūža darbs ir tas, kas dara mūs dzīvus. Viss, kas piedod mūsu dzīvei jēgu.

Laulība, pedagoģija, bērnu audzināšana, rūpes par cilvēku veselību, vecu ļaužu aprūpe var ietilpt mūža darbā. Es redzu, ka viens draugs uzkopj ielu, vāc atkritumus. Tajā no viņa redzes viedokļā, ir viņa dzīves jēga un vērtība.

Pie mūža darba mūs atved mīlestība (es mīlu rakstīt), vai naids (daudzi atnāk sociālas aprūpes sistēmā tāpēc, ka viņi neieredz valsts nerūpēšanos par trūkumcietējiem).

Nav jēgas gaidīt mūža darbu. Tas mīl uzmanību. Kas tev liek sajusties pa īstam dzīvam?

Ja reiz runājam par mūža darbu, tad tajā nav vietas slinkumam, mazdūšībai un kūtrumam. Šo lietu nevar atlikt malā. Jo labāk tu to saproti, jo grūtāk palikt bezdarbībā.

Var izvelēties aizraušanos, darbu, aicinājumu… bet nevar izvēlēties mūža darbu. Var tikai noskaidrot, kas tas ir.

Var augstu novertēt savu mūža darbu, var par to kaunēties. Var dziedāt tam slavas dziesmas, var tēlot, ka tā nav vispār. Bet, ja tu cieni savu mūža darbu, dzīve piepildās ar prieku un kļūst jēgpilna. Bet tu pats kļūsti stiprāks un drosmīgāks.

Kā atrast savu mūža darbu? Ieklausies sevī. Savās reakcijās uz pasauli. Savās emocijās. Savā sirdī un dvēselē. Un neapstājies mirklī, kad atradīsi sev darbu. Kopā ar to tu vari atrast ko vairāk.

P.S. Starp citu, es pamēģināju “salikt” savas nodarbes četrās kastītēs (bet par to nākamreiz)

Autors: Elizabete Gilberta

Tulkoja: Ginta FS

 

AICINĀJUMS

11846766_1677409722488228_5255122400086885003_n

Viņš kļuva par mākslinieku vienkārši tāpēc, ka pēc skolas kaut kur vajadzēja iestāties. Viņš zināja, ka darbam jānes gandarījums un viņam patika zīmēt – tā arī izvēlējās: iestājās mākslas akadēmijā.

Uz to brīdi viņš zināja, ka priekšmetu attēlošana saucas – klusā daba, daba – ainava, cilvēki – portrets un vēl šo to zināja no izvēlētās profesijas. Tagad būs jāuzzin vēl vairāk. «Lai varētu improvizēt, iesākumā ir jāiemācās spēlēt pēc notīm – ievadnodarbībā teica impozants pasniedzējs – slavens mākslinieks. Tā kā esat gatavi – sāksim ar pamatiem».

Viņš sāka mācīties “spēlēt pēc notīm”. Kubs, vāze, bumba… gaisma, ēna, pusēna… Perspektīva, kompozīcija… Viņš uzzināja ļoti daudz jauna – kā uzstiept audeklu, pašam uztaisīt grunti, kā mākslīgi novecināt audeklu un kā panākt vissmalkākās toņu pārejas… Pasniedzēji viņu slavēja un reiz viņš par sevi izdzirdēja vārdus “Tu esi mākslinieks no Dieva”. “Vai tad citi nav no Dieva?” – viņš brīnījās, kaut gan bija patīkami to dzirdēt.

Drīz jautrie studiju gadi bija aiz muguras, tagad viņam kabatā bija diploms par mākslinieka izglītību, viņš daudz zināja un vēl vairāk prata. Taču kaut kas nogāja greizi.

Ne gluži tā, ka viņš neko nevarēja radīt. Un arī ne tā, ka būtu vīlies savā profesijā. Iespējams, viņš vienkārši bija kļuvis pieaudzis un ieraudzīja to, ko agrāk neredzēja. Izrādījās, ka visapkārt kūsāja dzīve un māksla jau sen bija kļuvusi par preci un ne vienmēr veiksmīgāks bija tas mākslinieks,, kam bija ko teikt pasaulei – drīzāk tas, kurš prata labāk pārdot savu mākslu, atrasties īstajā laikā, īstajā vietā ar vajadzīgajiem cilvēkiem.

Viņš diemžēl to nebija iemācījies. Viņš redzēja, kā viņa kursabiedri mētājas, meklēdami savu vietu zem saules, daži šajos meklējumos “salūza” – slīcināja savas bēdas un neapmierinatību alkoholā, zaudēja orientierus, degradējās… Viņš zināja arī to, ka Mākslinieki – radītāji apsteidz savu laiku un viņu darbi tiek atzīti bieži vien tikai pēc viņu nāves, taču šī zināšana nespēja viņu nomierināt.

Viņš iestājās darbā, kurā ļoti labi maksāja, diendienā izstrādāja dizainu bukletiem, vizītkartēm, prospektiem un pat pamanījās no tā gūt baudu, taču gleznoja arvien mazāk un mazāk. Iedvesma nāca arvien retāk un retāk. Darbs, māja, televizors, rutīna…

Arvien biežāk viņu piemeklēja doma: “Vai gan tas ir mans aicinājums? Vai es patiešām sapņoju, ka nodzīvošu savu dzīvi – lūk šādi? Kad gan es sākšu gleznot savu personīgo dzīves gleznu? Un, ja arī sākšu – vai spēšu? Un kā tad “mākslinieks no Dieva”? Viņš saprata, ka zaudē kvalifikāciju, ka pārvēršas zombijā, kurš katru dienu atkārto vienas un tās pašas darbības – monotoni, bez entuziasma. tas viņu biedēja.

Lai nenojūgtos no šīm domām, viņš brīvdienās ar savu molbertu devās un Mākslinieku šķērsielu, kur stiepās rindas dažādiem amatniekiem, māksliniekiem. Adītas šalles, rotājumi, lupatu segas, pīti grozi, bērnu mantiņas – kas tik tur nebija! Un arī amata brāļi – gleznotāji stāvēja ar saviem mākslas darbiem – viņu bija daudz un šeit bija konkurence.

Taču viņš uzspļāva konkurencei, viņam vienkārši gribējās radīt …. Viņš uz pasūtījumu zīmēja portretus. Papīrs, zīmulis, desmit minūtes un portrets gatavs. Nekā sarežģīta profesionālim – te tikai jāpamana detaļas, jāievēro proporcijas un nedaudz jāpaglaimo pasūtītājam, tikai nedaudz – jāpaskaistina dabas dotais. To viņš darīja prasmīgi un portreti cilvēkiem ļoti patika. Gan līdzīgi, gan skaisti un labāk – kā dzīvē. Viņam bieži vien pateicās no visas sirds.

Tagad dzīvot kļuva daudz jautrāk, taču viņš saprata, ka šo “mākslu” par aicinājumu nenosauksi. Un tomēr – labāk tā, nekā nekā.

Reiz viņs zīmēja kārtējo portretu, viņam pozēja ne īpaši jauna sieviete ar izteikti garu degunu un viņam nācās stipri pacensties, lai “padarītu to pievilcīgu”. Degunu, protams, nekur nenoslēpsi, taču bija  šajā sejā kaut kas ļoti pievilcīgs – un uz to viņš arī lika akcentu. Izdevās tīri labs portrets.

— Gatavs, — viņš teica, pastiepdams portretu sievietei. Tā ilgi skatījās, pēc tam paskatījās uz viņu tik cieši, ka viņš pat sāka mirkšķināt acis.

— Kaut kas ne tā? – viņš pārjautāja, jusdamies neveikli no viņas skatiena.

— Jums ir aicinājums, — teica sieviete. – Jūs redzat dziļumā…

— Aha, rentgenacs, — viņs pajokoja.

— Ne tā, — viņa atmeta. – Jūs gleznojat it kā redzētu dvēseli… Lūk, skatos uz savu portretu un  redzu, ka patiesībā tāda es arī esmu. Bet tas, kas ārpusē – tas nav īsts. Jūs it kā krāsas virskārtu būtu noņēmis, bet zem tā – šedevrs. Un šis šedevrs esmu es – to es zinu no sirds. Paldies jums!

— Jā, lūdzu!, — viņš samulsis noburkšķēja, saņemot banknoti – savu ierasto maksu par ātro portretu.

Sieviete bija dīvaina. Var jau pateikt “dvēseli zīmē”! Kaut gan, kas to lai zin, ko es tur zīmēju? Var jau būt, ka dvēseli… Taču katram ir kāda ārējā kārta, kura kā neredzams apvalks pielīp dzīves laikā. Bet pēc dabas mēs katrs bijām iecerēti kā šedevri – par to viņš kā mākslinieks patiešām bija pārliecināts.

Tagad zīmēšana piepildījās ar kādu pavisam citu jēgu. Nē, ne jau tehnoloģijas mainījās – tas pats papīrs, tas pats zīmulis, tās pašas desmit minūtes, vienkārši domas visu laiku atgriezās pie tā, ka “jānoņem virskārta”, lai zem tās atklātos neatkārtojams šedevrs. Šķiet, ka viņam tas izdevās. Viņam ļoti patika vērot cilvēku reakciju, kad tie ieraudzīja savus portretus – viņu sejas izteiksmes bija ļoti interesantas.

Dažkārt gadījās tādi “modeļi”, kuriem dvēsele bija daudz briesmīgāka par ārējo kārtu, tad viņš tajos meklēja kādu gaišu punktu. Katrā gadījumā viņam ne reizi nebija gadījies cilvēks, kurā nebūtu nekā laba.

— Klau, bračka! – reiz pie viņa vērsās būdīgs vīrs melnā ādas jakā – Tu atceries vai nē… laiku atpakaļ zīmēji manu sievasmāti.

Sievasmāti viņš atcerējās, viņa līdzinājās vecai vardei, viņas meitu – kad novecos, līdzināsies žurkai un būdīgais ar viņām bija kopā. Toreiz viņam nācās ļoti piepūlēties lai vardi padarītu cilvēcisku un atrastu viņā ko pievilcīgu.

— Jā, un? – viņs uzmanīgi jautāja, jo nezināja, kas būdīgajam prātā.

— Tad, tā… Viņa ir mainījusies. Uz labo pusi. Kā uz portretu paskatās – kļūst par cilvēku. Bet tā, starp mums runājot, varde-vardei…

Mākslinieks iespurcās: tātad nekļūdījās, precīzi ieraudzīja…

— Es tev ko gribēju jautāt: vai tu vari eļļā viņu uzzīmēt? Lai tā – pa īstam! Lai efektu nostiprinātu?! Par cenu neiet runa, nešaubies!

— Par ko gan nē! Var gan eļļā, gan marinādē, gan majonēzē. Tikai eļļā nevis zīmē, bet glezno.

— Vo-vo! Uzglezno viņu vislabākajā veidā un es tev samaksāšu.

Māksliniekam kļuva jautri. Gluži kā  “Doriana Greja ģīmetne”, tikai ar plus zīmi! Un, ja reiz piedāvā, kāpēc nepamēģināt?Pamēģināja, uzgleznoja. Sievasmāte bija laimīga, būdīgais – arī un vardes meita arī sagribēja lai viņu “nostiprinātu eļļā”. tas droši vien no skaudības. Mākslinieks arī te pacentās, laikam mūza atlidoja – pastiprināja seksualitāti, pielika klāt nedaudz maiguma, paspilgtināja dvēseles labestību…..Un izdevās īsta karaliene!

Izrādās būdīgais bija plašas dvēseles cilvēks un neskopojās savā lokā padalīties ar saviem iespaidiem. Pasūtījumi sāka birt kā no pārpilnības raga. Ziņa par to, ka mākslinieka portreti labi ietekmē cilvēku dzīvi – ģimenēs iestājas saskaņa un neglītenes kļūst skaistākas ik dienu, vientuļās mātes apprecas, ātri apskrēja pasaulei.

Tagad nebija laika brīvdienās doties uz Mākslinieku šķērsielu, un viņš bez nožēlas atstāja savu darbu kantorī. Strādāja mājās – pasūtītāji bija turīgi ļaudis, maksāja dāsni, pietika gan krāsām, gan audekliem, gan melnajiem ikriem. Dzīvokli pārdeva, nopirka lielāku – tur bija gan mākslinieka darbnīca, gan skaists dizains. Šķita – ko gan vairāk var vēlēties? Taču viņu atkal sāka apciemot domas par aicinājumu. Protams, nebija jau slikti gleznot “vardes”, “žurkas” un censties tajās atrast ko labu un gaišu, tādā veidā padarot cilvēkus laimīgākus… un tomēr…. Nebija dvēselē miera, tā visu laiku kaut kur sauca, kaut ko lūdza, vien grūti bija saprast – ko.

Reiz viņam ļoti sagribējās piedzerties. Tā arī ņemt un ritīgi piedzerties lai pēc tam neko vairs neatcerētos. Šī doma pašu pārbiedēja, jo viņš zināja, cik ātri radoši cilvēki degradē. Viņš noteikti negribēja būt viens no tiem. Vajadzēja kaut ko izdarīt – pirmais, kas īešāvās galvā – viņš atcēla visus sarunātos seansus, paķēra molbertu un devās uz Mākslinieku šķērsielu. Tur nokļuvis, viņš aizrautīgi sāka strādāt, cilvēki nāca, viņš – zīmēja un uzreiz kļuva vieglāk.

— Piedodiet, jūs zīmējat portretus? Tā, uzreiz, lai uzreiz arī varētu to saņemt? Viņš pacēla acis – viņam pretī stāvēja sieviete – jauna, skaista, bet acis izmocītas, gluži kā izraudātas. Droši vien kāds viņai nomiris, vai vēl kāda nelaime….

— Zīmēju. Desmit minūtes un gatavs. Vai vēlaties savu portretu?

— Nē, meitiņas.

Un tad viņš ieraudzīja meitenīti blakus sievietei un apstulba. Bērns ap seši gadi izskatījās kā citplanētietis – neskatoties uz labo laiku un silto dienu, iepakots biezā pelēkā kombinezonā un nevarēja saprast, vai tas puika, vai meitene. Galvā silta apaļa cepurīte, uz sejas caurspīdīga maska un acis….. Veca cilvēka acis, tāda cilvēka, kurš pārcietis visas pasaules mokas un gatavojas mirt. Nāve bija tajās acīs….

Viņš vairāk neko nejautāja. Tādus bērnus viņs bija redzējis pa televizoru un zināja, ka šim bērnam ir onkoloģija, starošana, ķīmija, imunitāte uz nulles un pēc tam maska un minimums cerību uz izveseļošanos. Viņš nezināja, no kurienes to zin, bet zināja. Mākslinieka asā acs redz visu – viņš paskatījās uz māti un saprata, ka arī viņa to zin un iekšēji jau gatavojās, droši vien tāpēc arī portretu gribēja – tāpēc, ka pēdējais, lai kaut piemiņa būtu.

— Sēdies, princesīt, tūliņ es tevi zīmēšu, — viņs teica meitenei.– Tikai skaties, negrozies un nelec nost no krēsla, tad nesanāks skaisti.

Meitenīte diez vai varēja grozīties un nolekt no krēsla, viņa pat kustējas ļoti uzmanīgi, it kā baidoties, ka ķermenis kā porcelāna lellei izšķīdīs sīkās lauskās. Apsēdās, salika rociņas uz ceļiem un skatījās uz viņu gudrām bruņurupucienes Tortilas acīm un pacietīgi gaidīja. Droši vien visu bērnību pa slimnīcām pavadītais laiks bija izstrādājis pacietību, bez tās neizdzīvot.

Viņš saspringa, cenšoties ieraudzīt viņas dvēseli, bet kaut kas traucēja – vai nu bezformīgais kombinezons, vai asaras acīs, vai sapratne par to, ka vecās metodes te nederēs, jābūt kaut kam pavisam jaunam, kaut kam īpašam…. un īpašais notika. Pēkšņi viņš padomāja: “Un kāda viņa izskatītos, ja nebūtu slimības? Ne muļķīgais kombinezons un cepurīte” Iztēle sāka stradāt, roka pati sāka kaut ko zīmēt un process notika…

Šoreiz viņš stradāja ne tā kā parasti. Smadzenes procesā nepiedalījās pilnīgi noteikti, tās bija atslēgušās, bet ieslēdzās kaut kas pavisam cits. Droši vien – dvēsele. Viņš zīmēja un vadīja viņu dvēsele – tā it kā šis portrets varētu kļūt pēdējais ne meitenei, bet viņam. Tā, it kā viņš pats varētu nomirt un laika palicis pavisam maz, var būt tikai desmit minūtes.

— Gatavs, — viņš noņēma papīra lapu no molberta. – Skat, kāda tu skaista!

Meitenīte un viņas mamma skatījās uz portretu. Tas nebija gluži portrets “no dabas”. Tajā cirtaina, baltmataina meitenīte skaistā vasaras kleitiņā skrēja pa vasarīgu pļavu ar bumbu rokās. Zem kājām zāle, puķes, virs galvas – saule un taureņi, smaids no auss līdz ausij un enerģijas – pārpārēm. Un kaut portrets bija uzzīmēts ar visparastāko zīmuli, nez kāpēc šķita, ka zāle ir zaļa, debesis – zilas, bumba – oranža, bet sarafāns sarkans ar baltām pumpiņām.

— Vai tad es izskatos tāda? – pēkšņi atskanēja klusa balss no maskas apakšas.

— Tāda-tāda, — pārliecināti teica mākslinieks. – Tas ir, varbūt šobrīd tu neesi tāda, bet drīz būsi. Tas ir portrets no nākamās vasaras. Viens pret viens, precīzāk par fotogrāfiju.

Mamma iekoda lūpā, skatījās kaut kur garām. Varēja redzēt, ka cietās ko spēja.

— Paldies. Paldies jums, — viņa teica, bet balss skanēja kā no aizkapa. – Cik esmu jums parādā?

— Tā ir dāvana, — teica mākslinieks. – Kā Tevi sauc, princesīt?

— Aņa…

Viņš parakstījās zem zīmējuma un uzrakstīja nosaukumu “AŅA” un vēl datumu – šodienas un nākamo gadu.

— Turiet! Nākamajā vasarā es jūs gaidu. Noteikti atnāciet!

Mamma ielika portretu somiņā, paņēma meitu pie rokas un devās projām. Viņu varēja saprast – viņai noteikti bija sāpīgi, jo viņa taču zināja, ka nākamā vasara var arī nepienākt. Toties viņš to nezināja un negribēja zināt. Un tūliņ pat sēdās zīmēt nākamo zīmējumu – vasara, Mākslinieku šķērsiela, sēž viņš pats un pa aleju nāk abas divas – smaidoša, priecīga, laimīga mamma un meitenīte ar gaišajiem, cirtainajiem matiem ar bumbu rokā. Viņš iedvesmots radīja jaunu realitāti, viņam patika tas, kas tur sanāca. Un gadu uzrakstīja – nākamo – lai brīnums zinātu, kad tam notikt.

— Radiet nākotni? – ieinteresēts jautāja kāds, pienācis māksliniekam no muguras.

Viņš pagriezās – tur stāvēja žilbinoša skaistule, visa tāda – pat nezin kā to nosaukt. Varbūt – eņģelis? Tikai deguns tāds – pagarš!

— Atpazināt? – smaidot teica sieviete – eņģelis. – Reiz jūs radījāt manu nākotni. Tagad – šīs meitenītes nākotni. Jūs esat īsts Radītājs! Paldies jums!

— Kāds es Radītājs? – viņam izlauzās. – Tā, mākslinieks-amatieris, neizdevies ģēnijs…. Teica, ka man esot talants no Dieva, bet es…. mazpamazam zīmēju, visu laiku cenšos saprast, kas ir mans aicinājums…

— Un jūs vēl neesat sapratis? – sieviete sarauca uzacis. – Jūs variet mainīt realitāti. Vai arī tas nav jūsu aicinājums?

— Es? Mainīt realitāti? Vai tad tas ir iespējams?

— Kāpēc gan ne? Tam nevajag nemaz tik daudz! Mīlestību pret cilvēkiem. Talantu. Ticības spēku. Tas arī viss. Un tas jums viss ir. Paskatieties uz mani – viss sākās ar jums! Kas es biju? Un kas esmu tagad?

Viņa mierinoši uzlika roku viņam uz pleca – kā spārnu noplivināja un aizgāja.

— Un kas jūs esat tagad? – viņš iesaucās aiz muguras.

— Eņģelis! – viņa ejot pagriezās un teica. – Pateicos Tev, Radītāj!

… Viņu arī tagad var redzēt Meistaru šķērsielā. Vecs molberts, saliekamais krēsliņš, čemodāniņš ar mākslinieka lietām, liels saulessargs… Pie viņa vienmēr ir rindas un leģendas par viņu iet no mutes mutē. Runā, ka viņš redz cilvēkā to, kas paslēpts dziļi, dziļi un var uzzīmēt nākotni. Ne vienkārši uzzīmēt – bet izmainīt to uz labo pusi.Stāsta, ka viņš izglābis daudzus slimus bērnus, savos zīmējumos viņus pārvietojot citā realitātē. Viņam ir savi skolnieki, daži no tiem pārņēmuši viņa brīnumaino spēju. Īpaši to vidū izceļas meitenīte – baltiem, cirtainiem matiņiem, gadus četrpadsmit veca – viņa spēj caur saviem zīmējumiem noņemt pašas lielākās sāpes, tāpēc, ka jūt cita sāpi kā savējo.

Bet viņš māca un zīmē, zīmē, zīmē… Neviens nezin viņa vārdu, visi viņu sauc par Radītāju. Ko nu tur, tāds, lūk, cilvēkam aicinājums…

No Elfikas pasakām