Lielās pārejas laikabiedriem

“Kāpēc es tik uzstājīgi pievēršu garīgi atmodušos cilvēku uzmanību jautājumam par Patiesības Kritērija pareizu izpratni un pielietošanu? Tieši tāpēc, ka šobrīd galvenā Labā un Ļaunā konfrontācija notiek tieši energoinformatīvajā laukā.

Šobrīd Kosmisko plūsmu ietekmē Cilvēce izpaudīs visu, kas bija slēpts, un izpaudīsies arī katra cilvēka patiesā personība. Tāpēc Zeme kļūs par haosa arēnu (Visuma Konstitūcija, 32. nodaļa). Tieši tādā haosā jūs šobrīd dzīvojat, un tajā pat Gaismas Skolotājiem ir ļoti grūti atpazīt patiesās Zināšanas.
Šobrīd efektīvs ir Sirdsapziņas mehānisms, tāpēc Apgaismības Skolotāju Misija ir ļoti grūta. Viņu nākotnei ir ļoti svarīgi, kurp viņu izglītošanas centieni virza cilvēci. Noslēdzošā Laikmeta Skolotājiem ir jāved cilvēce uz Gaismu. Tomēr neapzināti viņi var vest to tumsas virzienā. Tāpēc cilvēcei jābūt ļoti vērīgai (Visuma Konstitūcija, 27. nodaļa).
Tāpēc īpaši vēlos uzsvērt ļoti svarīgu momentu. Šobrīd ezotēriskajās aprindās, pat starp cilvēkiem, kuri iepazinušies ar viedajām Mācībām un kuri saprot to nozīmīgumu, diemžēl ir vērojama nepietiekami dziļa izpratne par sirds čakras atvēršanas procesa jēgu un būtību.
Sirds čakra, vai sirds centrs cilvēka enerģētiskajā struktūrā ieņem īpašu vietu. Un tieši ar to saistīta ir visu to garīgo un morālo īpašību atvēršanās, ar kuru potenciālu ir apveltīts ikviens Dieva radītais cilvēks, un kas NEKAD nepiemitīs nevienai tehnoloģiskai ierīcei (piemēram robotam), kuru radījis nevis Dievs, bet cilvēks.
No visām dzīvajām būtnēm uz Zemes tikai Cilvēkam ir dotas Tiesības tieši no sirds izveidot enerģētisko saikni ar Garīgo Plānu.

Attiecībā uz atsevišķu cilvēku tas nozīmē “saiknes nodibināšanu ar savu Augstāko Es”, t.i. ar savu Dievišķumu. Tieši Garīgajā plānā mīt GARS, kas arī ir pati Patiesība, kas ir Patiesās Zināšanas Dievišķais Avots.
Lūk, kā par to runā Lielā Māte, kuru var dēvēt par Visuma Pirmsmāti:
“Es tev iedevu māti, tēvu, bērnus. Un bez viņiem tu nevari piedzīvot Manu Mīlestību. Es devu tev pretējā dzimuma dzīvesbiedrus, mīļotos. Tu nevari bez viņiem piedzīvot Dievišķo Mīlestību.
Taču vissvarīgākais, ko Es esmu tev devusi, ir Savu Būtību, ko sauc par Garu. Bez tā tu nevari sajust Pats Sevi… Bet Gars neatrodas tavā ķermenī. Tomēr tavā ķermenī ir kāds centrs, kas saņem GARA ENERĢIJU visās tavās iemiesošanās reizēs. Tas ir līdzīgi, kā, ja tu esi Uztvērējs, bet Es – Raidītājs, kas translē tev šo Enerģiju.  Tādā veidā Mana Būtība atspoguļojas tavā ķermenī. Tu esi mana projekcija uz Zemes. Tu esi Mans Bērns, kurš mācās Manā Zemes skolā (Visuma Konstitūcija, 47. nodaļa).
Garam nav vajadzīga Pilnveidošanās. Taču, lai sasniegtu Garīgo Plānu, ir nepieciešams, lai tava zemes Pilnība būtu ekvivalenta Tavam Garīgajam Potenciālam, kas atrodas Garīgajā Plānā. Lai sasniegtu garīgo veselumu, tev ir nepieciešami iemiesojumi. Tikai tad tu vari pieprasīt savas Garīgās Enerģijas un piedzīvot Universālo Apziņu (Visuma Konstitūcija, 26. nodaļa).
Šajos fragmentos īsi un dziļi ir aprakstīta zemes cilvēka garīgās augšupejas shēma. Jā, Garam nav nepieciešama Pilnveidošanās, jo tas JAU IR Pilnīgs, tāpēc tas neatrodas ķermenī, bet svētī to.
Bet cilvēkam Pilnveidošanās ir nepieciešama saskaņā ar Dievišķo evolūcijas plānu. Un šajā ceļā, kā tas augstāk minēts, palīgā nāk “centrs, kas saņem Garīgo Enerģiju”, t.i. tavs Sirds Centrs, un iespēja sajust Mātišķo un Dievišķo Mīlestību attiecībās ar mātēm, tēviem, bērniem, dzīvesbiedriem un pretējā dzimuma mīļotajiem.
Šīs jūtas arī ir saistītas ar sirdi, jo tām ir garīgs pamats, un tā ir cilvēcības izpausme, kas ir absolūti nav pieejama nevienam robotveidīgam mehānismam, jo ​​tāda centra viņu enerģētiskajā struktūrā nav un nekad nebūs.”

El Morija
Fragments no Valentīnas Mironovas raksta “Современникам Великого Перехода”
Pilnu rakstu krievu valodā var izlasīt vietnē 
Tulkoja: Ginta Filia Solis

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s