Skaties, kas cilvēkam šķiet pievilcīgs

paris7

Skaties, kas cilvēkam šķiet pievilcīgs, un tu ieraudzīsi visu viņa dzīves filosofiju.
Parādi sievieti, kuru vīrietis uzskata par seksuāli pievilcīgu un tu sapratīsi, kā viņš vērtē sevi.
Vīrieti vienmēr pievelk sieviete, kura atspoguļo viņa dziļāko pasaules redzējumu un apbur tā sieviete, kura sevī nes visu to, kas viņam šķiet brīnišķīgs.
Vīrietis, kurš sevī nes augstākās vērtības, iekāros augstākās kārtas sievieti (un te es nerunāju par stāvokli sabiedrībā), tāpēc, ka tikai tad, ja viņam blakus būs tāda sieviete, viņš jutīsies apmierināts un piepildīts ar harmonisku sevis pabeigtības sajūtu.
Ja viņam blakus būs apbrobežota, aizvērta, ne daudzšķautņaina sieviete, tas šim vīrietim nedos neko, izņemot vienmēr klātesošu nepatīkamu bada sajūtu un iekšēju “nelabumu”.

Mirklī, kad vīrietim, kurš pārvalda augstākās vērtības blakus ir īstā sieviete, viņš izpauž savu iekšējo pasauli, tās plašumu; ja blakus ir sieviete ar zemām vibrācijām, viņš slēpj savus iekšējos konfliktus un nepabeigtības sajūtu. Pirmajā gadījumā Dvēsele un ķermenis jūtas harmoniski, otrajā – konfliktē.
Runājot par seksuālo pievilcību, te nevar runāt tikai par ķermeni, kaut gan cilvēka ķermenis atspoguļo viņa Dvēseles (psihes) stāvokli. Mēs runājam par pašu cilvēka enerģētiku, individuālajām vibrācijām, kas var izpausties kā vienkārša dzīvnieciska seksuālā enerģija, gan arī kā enerģija, kas sevī ietver radošo jaudu, ar kuras palīdzību dzīvi var parvērst pilvērtīgā Mākslā vai divu cilvēku radošā Kopdarbā.
© Copyright: Amu Mom, 2016
Foto: pixabay
Tulkojums © Ginta Filia Solis

Advertisements