Miers Dvēselē

miers dvesele13

Lai pasaulē valdītu miers, tautām jādzīvo mierā.
Lai tautas dzīvotu mierā, pilsētas nedrīkst karot viena pret otru.
Lai miers valdītu pilsētās, kaimiņiem jāsaprot vienam otru.
Lai miers būtu starp kaimiņiem, vajag, lai katrā mājā būtu miers.
Lai mājā būtu miers, mieram jāvalda katra cilvēka Dvēselē.
Lao Czi

Advertisements