Tu gribi teikt, ka viņi ir aizmirsuši?

berns zime

Manai meitai bija septiņi gadi un viņa jautāja, ko es daru savā darbā.

Es atbildēju, ka mācu bērniem zīmēt.
Viņa nesaprašanā paskatījās uz mani un iesaucās: “Tu gribi teikt, ka viņi ir aizmirsuši, kā tas jādara?”

Hovards Ikemoto

Advertisements