Zen Meistars

zen kaķis

Es esmu dzīvojis kopā ar vairākiem Zen Meistariem – visi viņi bija kaķi. Vienkārša viņu vērošana ir meditācija. Cik mierīgi un brīvi viņi pārvietojas, esot mierā ar sevi, apzināti, momentā šeit un tagad, ar savas pilnības sajūtu un augstu pašapziņu, kāda var būt vienīgi ne-sa-prātīgām radībām.
Ekharts Tolle

Advertisements