Vai Tu esi Dievs?

aboli_no_abeles7

Kāds stāstiņš no dzīves
Pirms dažiem gadiem kāda jaunu pārdevēju grupa devās uz reģionālo pārdošanas un marketinga konferenci Čikāgā. Viņi bija stingri nosolījušies savām sievām būt atpakaļ jau piektdienas pēcpusdienā, lai kopā ar ģimenēm varētu ieturēt piektdienas vakariņas. Skrējienā pa Čikāgas lidostu, jau mazliet kavēdami reisu, kāds no vīriem netīšām apgāza ābolu stendu. Vienā mirklī āboli izplūda un ripoja uz visām pusēm. Neatskatoties un neapstājoties, grupa turpināja skrējienu uz iekāpšanu lidmašīnā…
Visi, izņemot vienu! Viņš apstājās, ievilka dziļu elpu, pēkšņi sajuta milzīgu līdzjūtību pret ābolu pārdevēju par nodarīto. Un sauca pārējiem, lai tie viņu negaida, viņš lidos ar nākamo reisu, lūdzot, lai paskaidro viņa sievai notikušo. Vīrietis atgriezās terminālā, kur āboli bija izkaisīti pa visu grīdu. Un bija laimīgs, ka tā ir izdarījis. Jo 16 gadus vecā pārdevēja bija pilnīgi akla! Pār viņas vaigiem tecēja asaras, viņa izmisumā un bezpalīdzībā centās atrast kādu aizripojušo ābolu… Neviens nebija apstājies, lai viņai palīdzētu. Visi steidzās uz savām lidmašīnām.
Vīrietis pietupās un sāka lasīt izkaisītos augļus, liekot tos atpakaļ uz galda un kārtojot apgāzto stendu. Viņš atlasīja arī bojātos un nolika tos atsevišķā grozā.
Kad viņš bija beidzis darāmo, tad izvilka maku un teica meitenei: “Lūdzu, pieņem 40$ par nodarīto. Vai pietiks?” Meitene, caur asarām, pamāja ar galvu. Tad viņš turpināja: “Ceru, ka pavisam nesabojāju tev dienu un garastāvokli.”
Jau pagriezies, lai dotos prom, viņš dzirdēja aklo meiteni saucam: “Mister…” Vīrietis apstājās un apgriezās atpakaļ, skatīdamies meitenes aklajās acīs. Viņa turpināja: “Vai tu esi Dievs?”
Jaunais vīrietis sastinga… un neko nesaprata. Panācis atpakaļ, viņš teica: “Nē, es nemaz neesmu Dievs vai Dievam līdzīgs. Dievs ir labs, laipns, rūpīgs, mīlošs un nekad, nekad nebūtu ieskrējis tavā ābolu stendā.”
Meitene pamāja ar galvu un teica: “Es jautāju tāpēc, ka pirms brīža lūdzu Dievu palīdzēt man salasīt ābolus. Viņš atsūtīja tevi. Tad nu tu esi kā Viņš – tikai Viņš zina, kurš var izpildīt Viņa gribu. Paldies, ka sadzirdēji Viņa lūgumu, mister…”

Māra Brante