10 brīnišķīgi Einšteina citāti

 

einstein1
1. Cilvēks, kurš nekad nav kļūdījies, nekad nav centies paveikt kaut ko jaunu!

2. Izglītība – tas ir tas, kas paliek pēc tam, kad aizmirsti visu, ko tev skolā mācīja.

3. Savā iztēlē es esmu brīvs un varu gleznot kā gleznotājs. Iztēle ir svarīgāka par zināšanām. Zināšanas ir ierobežotas. Iztēle aptver visu pasauli.

4. Radošuma noslēpums apslēpts prasmē neizpaust savas iedvesmas avotus.

5. Cilvēka vērtību nosaka nevis tas, ko viņš spēj sasniegt, bet gan tas, ko viņš dod. Centieties kļūt nevis par veiksmīgu cilvēku, bet vērtīgu.

6. Ir divi veidi kā dzīvot: tu vari dzīvot tā, it kā brīnumu nebūtu un vari dzīvot tā, it kā viss šajā pasaulē būtu brīnums.

7. Kad es pētu sevi un savu domāšanas veidu, es secinu, ka iztēle un fantāzija man nozīmē daudz vairāk kā visdažādākās spējas abstrakti domāt.

8. Lai kļūtu par nevainojamu aunu bara dalībnieku, pirmkārt, ir jābūt aunam.

9. No sākuma ir jāizstudē spēles noteikumi un pēc tam – jāsāk spēlēt labāk par visiem.

10. Ir ļoti svarīgi nepārstāt uzdot jautājumus. Ne velti cilvēkam ir dota ziņkārība.

 

 

 

Advertisements