Tev IR tiesības…

12356

Psihologi ir izstrādājuši tā saucamās assertīvās (pašapliecinošās) uzvedības modeli. No to viedokļa izriet, ka assertīvā uzvedība – tā ir veselas personības uzvedība.
(Assertiveness – pašpārliecība) Tā ir cilvēka spēja patstāvīgi regulēt paša uzvedību un pašam atbildēt par to.

Ierastajā ikdienas dzīvē cilvēku uzvedības modelis svārstās starp divām galējībām – pasivitāti un agresiju.

Agresors vadās no principa “tu man esi parādā, tāpēc, ka es esmu stiprāks”, upuris savukārt – “tu man esi parādā, jo es esmu vājš un vājos vajag atbalstīt”.

Atšķirībā no šiem diviem komunikācijas tipiem, assertīva uzvedība balstās uz pavisam citiem principiem:

«Es tev neko neesmu parādā un tu man neko neesi parādā, mēs esam partneri.”

Šeit variet izlasīt 10 tā saucamās assertīvās tiesības, kuras piemīt katram no mums, kā arī manipulatīvos aizspriedumus, kas dziļi iesakņojušies cilvēku prātos un bloķē šīs tiesības.

1. Man IR tiesības pašam vērtēt savu uzvedību, domas, emocijas un atbildēt par to sekām.

(Manipulatīvais aizspriedums: es nedrīkstu neatkarīgi un bez ceremonijām vērtēt sevi un savu uzvedību. Patiesībā vērtēt un apspriest mani visos gadījumos nedrīkstu es pats, bet to var darīt tikai kāds gudrāks un autoritatīvāks cilvēks.)

2. Man IR tiesības neatvainoties un nepaskaidrot savu uzvedību.

(Manipulatīvais aizspriedums: par savu uzvedību es atbildu citu cilvēku priekšā, vēlams, lai es viņiem atskaitītos un paskaidrotu visu, ko daru un atvainotos par savu rīcību)

3. Man IR tiesības patstāvīgi apdomāt, vai vispār jebkādā mērā es atbildu par citu cilvēku problēmu risināšanu.

(Manipulatīvais aizspriedums: man ir vairāk saistību pret dažādām instancēm un cilvēkiem nekā pašam pret sevi. Ir vēlams pielāgoties un upurēt savu pašcieņu.)

4. Man IR tiesības mainīt savu viedokli.

(Manipulatīvais aizspriedums: ja gadījumā es esmu izteicis kādu nebūt viedokli, es nedrīkstu to mainīt. Man būtu jāatvainojas un jāatzīst, ka esmu kļūdījies. Tas nozīmētu to, ka esmu nekompetents un nespējīgs lemt.)

5. Man IR tiesības kļūdīties un atbildēt par savām kļūdām.

(Manipulatīvais aizspriedums: es nedrīkstu kļūdīties, bet ja pieļaušu kādu kļūdu, man jājūtās vainīgam. Ir vēlams lai mani un manus lēmumus kāds kontrolētu.)

6. Man IR tiesības pateikt “Es nezinu”.

(Manipulatīvais aizspriedums: vēlams, lai es varētu atbildēt uz jebkuru jautājumu).

7. Man IR tiesības būt neatkarīgam no citu cilvēku labvēlības un no to labas attieksmes pret mani.

(Manipulatīvais aizspriedums: vēlams, lai cilvēki pret mani attiektos labi, lai mani mīlētu, man viņi ir ļoti vajadzīgi.)

8. Man IR tiesības pieņemt neloģiskus lēmumus.

(Manipulatīvais aizspriedums: ir vēlams, lai es ievērotu loģiku, saprātu, racionalitāti un varētu paskaidrot visu, ko es daru. Saprātīgi ir tikai tas, kas ir loģiski).

9. Man IR tiesības pateikt: “Es tevi nesaprotu.”

(Manipulatīvais aizspriedums:man jābūt uzmanīgam un iejūtīgam pret apkārtējo cilvēku vēlmēm, man jāspēj “nolasīt” viņu domas un vēlmes. Gadījumā, ja to nedarīšu, būšu necilvēcīgs un nežēlīgs un neviens mani vairs nemīlēs.)

10. Man IR tiesības pateikt: “Mani tas neinteresē”.

(Manipulatīvais aizspriedums: man jācenšas uzmanīgi un emocionāli attiekties pret visu, kas notiek pasaulē. Droši vien man tas pilnībā neizdosies, taču man jācenšas to izdarīt, cik vien manos spēkos. Pretējā gadījumā es esmu cietsirdīgs un vienaldzīgs cilvēks.)

Autors: Everetts Šostroms “Cilvēks – manipulators”

Avots: http://psylib.org.ua/books/shost01/index.htm

Tulkoja: Ginta FS

Advertisements