Lai brīnišķīga šī diena!

11015781_346699135520555_4309948689476920587_n

Sāc katru jaunu dienu ar šo, un Tava dzīve iegūs jaunu jēgu.

▪ Šodien, agri no rīta pamodusies, es pēkšņi sapratu, ka šodiena būs labākā diena manā mūžā! Un atmetusi visas šaubas, es nolēmu, ka man šodien visu dienu būs svētki! Šodien es nolēmu, ka būšu pateicīga sev par to, cik brīnišķīga ir bijusi un ir mana dzīve, par visām manām uzvarām, par sasniegumiem, par iedvesmu un, protams, arī par visām grūtībām, kas man bijušas. Jo tās taču mani darījušas stiprāku.

▪ Un šo dienu es noteikti nodzīvošu ar augsti paceltu galvu un laimi sirdī. Es būšu pateicīga Dievam par visām tām parastajām lietām, kas ir man apkārt: par rīta rasu, sauli, mākoņiem, kokiem, ziediem un putnu dziesmām.

▪ Šodien es būšu pats uzmanīgākais cilvēks pasaulē. Šodien es dalīšos savā priekā ar cilvēkiem, kuri man apkārt. Pateicoties man, kāds šodien noteikti pasmaidīs.

▪ Es izdarīšu ko neparastu un labu kādam, pavisam svešam cilvēkam. Es dāvāšu pašu patiesāko komplimentu tam, kurš nezin kāpēc skumst. Es pateikšu bērnam, ka viņš ir pavisam īpašs cilvēks. Bet tam cilvēkam, kuru mīlu no visas sirds, pateikšu to, cik stipri viņu mīlu un cik daudz viņš nozīmē manā dzīvē. Šodien es pārstāšu uztraukties par to, kā man nav un būšu pateicīga Visumam par tām brīnišķīgajām lietām, kas ir man apkārt. Es zinu un atceros, ka uztraukšanās ir tukšs mana vērtīgā laika tēriņš. Mana ticība, mani pašas spēki un mana augstākā griba aizvedīs mani pie maniem mērķiem.

▪ Un šovakar, pirms iešu gulēt, es noteikti iziešu ārā un paskatīšos augšup – bezgalīgajās debesīs, kas pilnas miljardiem zvaigžņu, un godbijīgi, priecājoties par to skaistumu un sidrabainā mēness atspulgu, es būšu pateicīga pasaulei par to, ka šī bija labākā diena manā mūžā. Un gulēšu maza laimīga bērna miegu, kurš ar prieku gaida nākamo dienu.

Tāpēc, ka rīt atkal būs labākā diena manā mūžā!

Es pateicos par to!

Tulkoja; Ginta FS

Advertisements