Sāc ar sevi!

logs4

Kāds ģimenes pāris pārbrauca dzīvot uz jaunu māju. No rīta pamodusies, sieva paskatījās ārā pa logu un ieraudzīja kaimiņieni, kas kāra ārā žāvēties svaigi izmazgāto veļu.

– Paskaties, paskaties, kāda viņai netīra veļa – teica sieva savam vīram.
Vīrs lasīja avīzi un nepievērsa tam nekādu uzmanību.
– Droši vien viņai sliktas ziepes, vai arī viņa galīgi neprot mazgāt. vajadzētu viņu pamācīt.

Un tā notika katru reizi, kad kaimiņiene karināja savu veļu – sieva turpināja brīnīties par to, cik tā netīra.

Kādā jaukā rītā, viņa atkal paskatījās pa logu un iesaucās:
– O! Paskaties! Šodien viņai veļa ir tīra! Laikam būs iemācījusies mazgāt!
– Nē, – teica vīrs, – vienkārši es šorīt piecēlos tā agrāk un nomazgāju logu.

Tulkoja: Ginta FS

Advertisements